Samfundsfag og Matematik
(Samfundsfag A, Matematik A)
1. år 2. år 3. år Timer
1. semester 2. semester 3. semester4. semester 5. semester6. semester
Obligatoriske fag
Almen sprogforståelse45
Naturvidenskabeligt grundforløb45
Engelsk BEngelsk BEngelsk BEngelsk B195
Idræt CIdræt CIdræt CIdræt CIdræt CIdræt C150
Dansk ADansk ADansk ADansk ADansk ADansk A245
Fysik C75
Historie AHistorie AHistorie AHistorie AHistorie A190
Naturgeografi CNaturgeografi C75
Religion CReligion C75
Biologi CBiologi C75
Oldtidskundskab COldtidskundskab C75
Studieretningsprojekt50
Studieretningsfag
Samfundsfag ASamfundsfag ASamfundsfag ASamfundsfag ASamfundsfag ASamfundsfag A325
Matematik AMatematik AMatematik AMatematik AMatematik AMatematik A375
Valgfag
Vælg et 2. fremmedsprog
Fransk begyndersprog AFransk begyndersprog AFransk begyndersprog AFransk begyndersprog AFransk begyndersprog AFransk begyndersprog A310
Spansk begyndersprog ASpansk begyndersprog ASpansk begyndersprog ASpansk begyndersprog ASpansk begyndersprog ASpansk begyndersprog A310
Tysk fortsættersprog BTysk fortsættersprog BTysk fortsættersprog BTysk fortsættersprog B185
Vælg et kunstnerisk fag
Billedkunst CBilledkunst C75
Dramatik CDramatik C75
Musik CMusik C75
Vælg et naturvidenskabeligt fag på B-niveau
Biologi BBiologi B125
Fysik BFysik B125
Naturgeografi BNaturgeografi B125
Frit valg af to fag på enten C-niveau, B-niveau eller A-niveau
Astronomi CAstronomi C75
Billedkunst BBilledkunst B125
Billedkunst CBilledkunst C75
Biologi BBiologi B125
Dramatik BDramatik B125
Dramatik CDramatik C75
Engelsk AEngelsk A125
Erhvervsøkonomi CErhvervsøkonomi C75
Filosofi CFilosofi C75
Idræt BIdræt B125
Kemi CKemi C75
Latin CLatin C75
Musik BMusik B125
Musik CMusik C75
Psykologi CPsykologi C75
Tysk fortsættersprog ATysk fortsættersprog A125