Engelsk, Tysk og Samfundsfag
(Engelsk A, Tysk fortsættersprog A, Samfundsfag B)
1. år 2. år 3. år Timer
1. semester 2. semester 3. semester4. semester 5. semester6. semester
Obligatoriske fag
Almen sprogforståelse45
Naturvidenskabeligt grundforløb45
Matematik BMatematik BMatematik BMatematik B250
Idræt CIdræt CIdræt CIdræt CIdræt CIdræt C150
Dansk ADansk ADansk ADansk ADansk ADansk A245
Fysik C75
Historie AHistorie AHistorie AHistorie AHistorie A190
Naturgeografi CNaturgeografi C75
Religion CReligion C75
Biologi CBiologi C75
Oldtidskundskab COldtidskundskab C75
Studieretningsprojekt50
Studieretningsfag
Samfundsfag BSamfundsfag BSamfundsfag BSamfundsfag B200
Tysk fortsættersprog ATysk fortsættersprog ATysk fortsættersprog ATysk fortsættersprog ATysk fortsættersprog ATysk fortsættersprog A310
Engelsk AEngelsk AEngelsk AEngelsk AEngelsk AEngelsk A320
Valgfag
Vælg et kunstnerisk fag
Billedkunst CBilledkunst C75
Dramatik CDramatik C75
Musik CMusik C75
Vælg et naturvidenskabeligt fag på B-niveau i 3g
Biologi BBiologi B125
Fysik BFysik B125
Naturgeografi BNaturgeografi B125
Frit valg af ét fag på C-niveau i 3g
Astronomi CAstronomi C75
Dramatik CDramatik C75
Erhvervsøkonomi CErhvervsøkonomi C75
Filosofi CFilosofi C75
Kemi CKemi C75
Latin CLatin C75
Mediefag CMediefag C75
Musik CMusik C75
Psykologi CPsykologi C75
Frit valg af ét fag på enten C-niveau, B-niveau eller A-niveau i 3g
Astronomi CAstronomi C75
Biologi BBiologi B125
Dramatik BDramatik B125
Dramatik CDramatik C75
Erhvervsøkonomi CErhvervsøkonomi C75
Filosofi CFilosofi C75
Fysik BFysik B125
Idræt BIdræt B125
Kemi CKemi C75
Latin CLatin C75
Matematik AMatematik A125
Mediefag CMediefag C75
Musik BMusik B125
Musik CMusik C75
Naturgeografi BNaturgeografi B125
Psykologi CPsykologi C75