Engelsk, Spansk og Tysk
(Engelsk A, Spansk begyndersprog A, Tysk fortsættersprog B)
1. år 2. år 3. år Timer
1. semester 2. semester 3. semester4. semester 5. semester6. semester
Obligatoriske fag
Almen sprogforståelse45
Naturvidenskabeligt grundforløb45
Samfundsfag CSamfundsfag C75
Matematik CMatematik C125
Idræt CIdræt CIdræt CIdræt CIdræt CIdræt C150
Dansk ADansk ADansk ADansk ADansk ADansk A245
Fysik C75
Historie AHistorie AHistorie AHistorie AHistorie A190
Naturgeografi CNaturgeografi C75
Religion CReligion C75
Biologi CBiologi C75
Oldtidskundskab COldtidskundskab C75
Studieretningsprojekt50
Studieretningsfag
Tysk fortsættersprog BTysk fortsættersprog BTysk fortsættersprog BTysk fortsættersprog B185
Spansk begyndersprog ASpansk begyndersprog ASpansk begyndersprog ASpansk begyndersprog ASpansk begyndersprog ASpansk begyndersprog A310
Engelsk AEngelsk AEngelsk AEngelsk AEngelsk AEngelsk A320
Valgfag
Vælg et kunstnerisk fag
Billedkunst CBilledkunst C75
Dramatik CDramatik C75
Musik CMusik C75
Vælg et fag på A-niveau eller B-niveau i 3g
Biologi BBiologi B125
Dramatik BDramatik B125
Fysik BFysik B125
Idræt BIdræt B125
Matematik BMatematik B125
Musik BMusik B125
Naturgeografi BNaturgeografi B125
Samfundsfag BSamfundsfag B125
Tysk fortsættersprog ATysk fortsættersprog A125
Vælg et fag på A-niveau eller B-niveau i 3g
Biologi BBiologi B125
Dramatik BDramatik B125
Fysik BFysik B125
Idræt BIdræt B125
Matematik BMatematik B125
Musik BMusik B125
Naturgeografi BNaturgeografi B125
Samfundsfag BSamfundsfag B125
Tysk fortsættersprog ATysk fortsættersprog A125
Frit valg af ét fag på C-niveau i 3g
Astronomi CAstronomi C75
Dramatik CDramatik C75
Erhvervsøkonomi CErhvervsøkonomi C75
Filosofi CFilosofi C75
Kemi CKemi C75
Latin CLatin C75
Mediefag CMediefag C75
Musik CMusik C75
Psykologi CPsykologi C75