(2z) 2019/2022 MaA, fyB, keB
(Matematik A, Fysik B, Kemi B)
1. år 2. år 3. år Timer
1. semester 2. semester 3. semester4. semester 5. semester6. semester
Obligatoriske fag
Almen sprogforståelse45
Naturvidenskabeligt grundforløb45
Samfundsfag CSamfundsfag C75
Engelsk BEngelsk BEngelsk BEngelsk B210
Idræt CIdræt CIdræt CIdræt CIdræt CIdræt C150
Dansk ADansk ADansk ADansk ADansk ADansk A260
Historie AHistorie AHistorie AHistorie AHistorie A190
Biologi CBiologi C75
Oldtidskundskab COldtidskundskab C75
Religion CReligion C75
Studieretningsprojekt20
Studieretningsfag
Matematik AMatematik AMatematik AMatematik AMatematik AMatematik A375
Fysik BFysik BFysik B200
Kemi BKemi BKemi B200
Valgfag
Valgblok 1: Kunstnerisk fag
Billedkunst CBilledkunst C75
Dramatik CDramatik C75
Mediefag CMediefag C75
Musik CMusik C75
Valgblok 2: 2. fremmedsprog
Fransk begyndersprog AFransk begyndersprog AFransk begyndersprog AFransk begyndersprog AFransk begyndersprog A325
Spansk begyndersprog ASpansk begyndersprog ASpansk begyndersprog ASpansk begyndersprog ASpansk begyndersprog A325
Tysk fortsættersprog BTysk fortsættersprog BTysk fortsættersprog B200
Valgblok 3: Naturvidenskabeligt valgfag i 3.g
Biologi BBiologi B125
Fysik AFysik A125
Kemi AKemi A125
Valgblok 4: Valgfag i 3.g. Har du tysk og har valgt bioB, så SKAL du vælge et fag på A-niveau i denne valgblok.
Astronomi CAstronomi C75
Billedkunst BBilledkunst B125
Billedkunst CBilledkunst C75
Dans CDans C75
Dramatik BDramatik B125
Dramatik CDramatik C75
Engelsk AEngelsk A125
Erhvervsøkonomi CErhvervsøkonomi C75
Filosofi CFilosofi C75
Idræt BIdræt B125
Informatik CInformatik C75
Latin CLatin C75
Mediefag BMediefag B125
Mediefag CMediefag C75
Musik BMusik B125
Musik CMusik C75
Psykologi CPsykologi C75
Samfundsfag BSamfundsfag B125
Tysk fortsættersprog ATysk fortsættersprog A125
Tysk fortsættersprog CTysk fortsættersprog C75
Valgblok 5: Valgfag i 3.g skal kun vælges hvis du har tysk. HVIS du vælger psykB i denne valgblok, så SKAL du vælge psykC i valgblok 4.
Astronomi CAstronomi C75
Billedkunst BBilledkunst B125
Billedkunst CBilledkunst C75
Dans CDans C75
Dramatik BDramatik B125
Dramatik CDramatik C75
Engelsk AEngelsk A125
Erhvervsøkonomi CErhvervsøkonomi C75
Filosofi CFilosofi C75
Idræt BIdræt B125
Informatik CInformatik C75
Latin CLatin C75
Mediefag BMediefag B125
Mediefag CMediefag C75
Musik BMusik B125
Musik CMusik C75
Psykologi CPsykologi C75
Samfundsfag BSamfundsfag B125
Tysk fortsættersprog ATysk fortsættersprog A125
Tysk fortsættersprog CTysk fortsættersprog C75