(2å) 2019/2022 EnA, spA, laC
(Engelsk A, Spansk begyndersprog A, Latin C)
1. år 2. år 3. år Timer
1. semester 2. semester    
Obligatoriske fag
Almen sprogforståelse45
Naturvidenskabeligt grundforløb45
Samfundsfag CSamfundsfag C75
Matematik BMatematik BMatematik B250
Idræt CIdræt CIdræt CIdræt C150
Dansk ADansk ADansk ADansk A260
Fysik C75
Biologi C75
Historie AHistorie AHistorie A190
Oldtidskundskab C75
Religion C75
Studieretningsfag
Engelsk AEngelsk AEngelsk AEngelsk A325
Spansk begyndersprog ASpansk begyndersprog ASpansk begyndersprog A325
Latin C75
Valgfag
Valgblok 1: Kunstnerisk fag
Billedkunst CBilledkunst C75
Dramatik CDramatik C75
Mediefag CMediefag C75
Musik CMusik C75
Valgfag på C-niveau i 2.g
Dans C75
Informatik C75
Mediefag C75
Psykologi C75
Valgfag på A eller B-niveau i 3.g
Biologi B125
Fysik B125
Idræt B125
Matematik A125
Psykologi B125
Samfundsfag B125
Valgfag på c-niveau i 3.g
Astronomi C75
Billedkunst C75
Dramatik C75
Erhvervsøkonomi C75
Filosofi C75
Informatik C75
Kemi C75
Mediefag C75
Musik C75
Naturgeografi C75
Psykologi C75