(2a) 2019/2022 MuA, enA
(Musik A, Engelsk A)
1. år 2. år 3. år Timer
1. semester 2. semester 3. semester4. semester 5. semester6. semester
Obligatoriske fag
Almen sprogforståelse45
Naturvidenskabeligt grundforløb45
Samfundsfag CSamfundsfag C75
Matematik BMatematik BMatematik BMatematik B250
Idræt CIdræt CIdræt CIdræt CIdræt CIdræt C150
Dansk ADansk ADansk ADansk ADansk ADansk A260
Fysik C75
Biologi C75
Historie AHistorie AHistorie AHistorie AHistorie A190
Naturgeografi CNaturgeografi C75
Oldtidskundskab COldtidskundskab C75
Religion CReligion C75
Studieretningsprojekt20
Studieretningsfag
Musik AMusik AMusik AMusik AMusik AMusik A325
Engelsk AEngelsk AEngelsk AEngelsk AEngelsk AEngelsk A325
Valgfag
Valgblok 1: 2. fremmedsprog
Fransk begyndersprog AFransk begyndersprog AFransk begyndersprog AFransk begyndersprog AFransk begyndersprog A325
Spansk begyndersprog ASpansk begyndersprog ASpansk begyndersprog ASpansk begyndersprog ASpansk begyndersprog A325
Tysk fortsættersprog BTysk fortsættersprog BTysk fortsættersprog B200
Valgblok 2: Naturvidenskabeligt fag på B-niveau i 2.g
Biologi BBiologi B125
Fysik BFysik B125
Valgblok 3: Valgfag i 3.g
Astronomi CAstronomi C75
Billedkunst CBilledkunst C75
Biologi ABiologi A125
Dans CDans C75
Dramatik CDramatik C75
Erhvervsøkonomi CErhvervsøkonomi C75
Filosofi CFilosofi C75
Fysik AFysik A125
Idræt BIdræt B125
Informatik CInformatik C75
Kemi CKemi C75
Latin CLatin C75
Matematik AMatematik A125
Mediefag CMediefag C75
Naturgeografi BNaturgeografi B125
Psykologi CPsykologi C75
Samfundsfag BSamfundsfag B125
Tysk fortsættersprog ATysk fortsættersprog A125
Tysk fortsættersprog CTysk fortsættersprog C75
Valgblok 4: Valgfag i 3.g skal kun vælges hvis du har tysk. HVIS du vælger psykB i denne valgblok, så SKAL du vælge psykC i valgblok 3.
Astronomi CAstronomi C75
Billedkunst CBilledkunst C75
Biologi ABiologi A125
Dans CDans C75
Dramatik CDramatik C75
Erhvervsøkonomi CErhvervsøkonomi C75
Filosofi CFilosofi C75
Fysik AFysik A125
Idræt BIdræt B125
Informatik CInformatik C75
Kemi CKemi C75
Latin CLatin C75
Matematik AMatematik A125
Mediefag CMediefag C75
Naturgeografi BNaturgeografi B125
Psykologi BPsykologi B125
Psykologi CPsykologi C75
Religion BReligion B125
Samfundsfag BSamfundsfag B125
Tysk fortsættersprog ATysk fortsættersprog A125
Tysk fortsættersprog CTysk fortsættersprog C75