(2o, 2p) 2019/2021 HF Sundhed og bevægelse
(Biologi B, Idræt B)
1. år 2. år Timer
1. semester 2. semester 3. semester4. semester
Obligatoriske fag
Naturvidenskabelig faggruppeNaturvidenskabelig faggruppe265
Matematik CMatematik C135
Kultur- og samfundsgruppeKultur- og samfundsgruppeKultur- og samfundsgruppe275
Dansk ADansk ADansk ADansk A260
Engelsk BEngelsk BEngelsk BEngelsk B210
Eksamensprojektet25
Større skriftlig opgave25
Studieretningsfag
Idræt BIdræt B125
Biologi BBiologi B125
Valgfag
Idræt i 1.hf
Idræt C75
Valgfag på A, B eller C-niveau. Skal vælges. I denne fagpakke skal du vælge mindst et fag på C-niveau
Astronomi CAstronomi C75
Billedkunst CBilledkunst C75
Dans CDans C75
Dramatik CDramatik C75
Engelsk AEngelsk A125
Erhvervsøkonomi CErhvervsøkonomi C75
Filosofi CFilosofi C75
Informatik CInformatik C75
Latin CLatin C75
Matematik BMatematik B125
Mediefag BMediefag B125
Mediefag CMediefag C75
Musik CMusik C75
Naturgeografi BNaturgeografi B125
Oldtidskundskab COldtidskundskab C75
Psykologi CPsykologi C75
Religion BReligion B125
Samfundsfag BSamfundsfag B125
Tysk fortsættersprog CTysk fortsættersprog C75