(2o, 2p) 2019/2021 HF Digital design og informatik
(Mediefag B, Informatik C)
1. år 2. år Timer
1. semester 2. semester 3. semester4. semester
Obligatoriske fag
Naturvidenskabelig faggruppeNaturvidenskabelig faggruppe235
Matematik CMatematik C135
Kultur- og samfundsgruppeKultur- og samfundsgruppeKultur- og samfundsgruppe275
Dansk ADansk ADansk ADansk A260
Engelsk BEngelsk BEngelsk BEngelsk B210
Eksamensprojektet25
Større skriftlig opgave25
Studieretningsfag
Mediefag BMediefag B125
Informatik CInformatik C75
Valgfag
Mediefag i 1.hf
Mediefag C75
Valgfag på A, B eller C-niveau Skal vælges. Hvis du vælger et fag på C-niveau, skal du vælge et fag mere på C-niveau
Astronomi CAstronomi C75
Billedkunst CBilledkunst C75
Biologi BBiologi B75
Biologi BBiologi B125
Dans CDans C75
Dramatik CDramatik C75
Engelsk AEngelsk A125
Erhvervsøkonomi CErhvervsøkonomi C75
Filosofi CFilosofi C75
Informatik CInformatik C75
Kemi BKemi B75
Latin CLatin C75
Matematik BMatematik B125
Mediefag CMediefag C75
Musik CMusik C75
Naturgeografi BNaturgeografi B125
Oldtidskundskab COldtidskundskab C75
Psykologi CPsykologi C75
Religion BReligion B125
Samfundsfag BSamfundsfag B125
Tysk fortsættersprog CTysk fortsættersprog C75
Valgfag på A,B eller C-niveau, skal kun vælges hvis du har valgt et fag på C-niveau
Astronomi CAstronomi C75
Billedkunst CBilledkunst C75
Biologi BBiologi B125
Dans CDans C75
Dramatik CDramatik C75
Engelsk AEngelsk A125
Erhvervsøkonomi CErhvervsøkonomi C75
Filosofi CFilosofi C75
Kemi BKemi B125
Latin CLatin C75
Matematik BMatematik B125
Mediefag CMediefag C75
Musik CMusik C75
Naturgeografi BNaturgeografi B125
Oldtidskundskab COldtidskundskab C75
Psykologi CPsykologi C75
Religion BReligion B125
Samfundsfag BSamfundsfag B125
Tysk fortsættersprog CTysk fortsættersprog C75