(1å) 2020/2023 EnA, spA, tyC
(Engelsk A, Spansk begyndersprog A, Tysk fortsættersprog C)
1. år 2. år 3. år Timer
1. semester 2. semester    
Obligatoriske fag
Almen sprogforståelse45
Naturvidenskabeligt grundforløb45
Samfundsfag CSamfundsfag C75
Matematik BMatematik BMatematik B250
Idræt CIdræt CIdræt CIdræt C150
Dansk ADansk ADansk ADansk A260
Fysik C75
Biologi BBiologi B200
Historie AHistorie AHistorie A190
Naturgeografi C75
Oldtidskundskab C75
Religion C75
Studieretningsfag
Engelsk AEngelsk AEngelsk AEngelsk A325
Spansk begyndersprog ASpansk begyndersprog ASpansk begyndersprog A325
Tysk fortsættersprog C75
Valgfag
Valgblok 1: Kunstnerisk fag
Billedkunst CBilledkunst C75
Dramatik CDramatik C75
Mediefag CMediefag C75
Musik CMusik C75
Valgblok 2: Frit valg af valgfag på C-, B- eller A-niveau.
Astronomi C75
Billedkunst C75
Biologi A125
Dramatik C75
Erhvervsøkonomi C75
Filosofi C75
Fysik B125
Idræt B125
Informatik C75
Kemi C75
Matematik A125
Mediefag C75
Musik C75
Naturgeografi C75
Psykologi C75
Samfundsfag B125
Valgblok 3: Frit valg af valgfag på C-, B- eller A-niveau.
Astronomi C75
Billedkunst B125
Billedkunst C75
Biologi A125
Dans C75
Dramatik B125
Dramatik C75
Erhvervsøkonomi C75
Filosofi C75
Fysik B125
Idræt B125
Informatik C75
Kemi C75
Matematik A125
Mediefag C75
Musik C75
Naturgeografi C75
Psykologi C75
Samfundsfag B125