(1n, 1o, 1p) 2020/2022 HF Økonomi, markedsføring mm.
(Matematik B, Erhvervsøkonomi C)
1. år 2. år Timer
1. semester 2. semester 3. semester4. semester
Obligatoriske fag
Naturvidenskabelig faggruppeNaturvidenskabelig faggruppe225
Matematik CMatematik C135
Kultur- og samfundsgruppeKultur- og samfundsgruppeKultur- og samfundsgruppe275
Dansk ADansk ADansk ADansk A260
Engelsk BEngelsk BEngelsk BEngelsk B210
Eksamensprojektet25
Større skriftlig opgave25
Studieretningsfag
Erhvervsøkonomi CErhvervsøkonomi C75
Matematik BMatematik B125
Valgfag
Valgblok 1: Valg af mediefag eller idræt i 1. hf
Idræt C75
Mediefag C75
Valgblok 2: Frit valg af valgfag på C-, B- eller A-niveau. HVIS du vælger et fag på C-niveau i denne valgblok, så skal du også vælge et fag i valgblok 3.
Astronomi CAstronomi C75
Billedkunst CBilledkunst C75
Biologi BBiologi B125
Dans CDans C75
Dramatik CDramatik C75
Engelsk AEngelsk A125
Filosofi CFilosofi C75
Fysik CFysik C75
Idræt BIdræt B125
Informatik CInformatik C75
Kemi BKemi B125
Latin CLatin C75
Mediefag BMediefag B125
Mediefag CMediefag C75
Musik CMusik C75
Naturgeografi BNaturgeografi B125
Oldtidskundskab COldtidskundskab C75
Psykologi CPsykologi C75
Religion BReligion B125
Samfundsfag BSamfundsfag B125
Tysk fortsættersprog CTysk fortsættersprog C75
Valgblok 3: Frit valg af valgfag på C-niveau, hvis du også valgte et C-niveaufag i valgblok 2.
Astronomi CAstronomi C75
Billedkunst CBilledkunst C75
Dans BDans B75
Dramatik CDramatik C75
Erhvervsøkonomi CErhvervsøkonomi C75
Filosofi CFilosofi C75
Fysik CFysik C75
Informatik CInformatik C75
Latin CLatin C75
Mediefag CMediefag C75
Musik CMusik C75
Oldtidskundskab COldtidskundskab C75
Psykologi CPsykologi C75
Tysk fortsættersprog CTysk fortsættersprog C75