(1u) 2020/2023 SaA, maA
(Samfundsfag A, Matematik A)
1. år 2. år 3. år Timer
1. semester 2. semester 3. semester4. semester 5. semester6. semester
Obligatoriske fag
Almen sprogforståelse45
Naturvidenskabeligt grundforløb45
Engelsk BEngelsk BEngelsk BEngelsk B210
Idræt CIdræt CIdræt CIdræt CIdræt CIdræt C150
Dansk ADansk ADansk ADansk ADansk ADansk A260
Fysik BFysik BFysik B200
Historie AHistorie AHistorie AHistorie AHistorie A190
Informatik CInformatik C75
Biologi CBiologi C75
Oldtidskundskab COldtidskundskab C75
Religion CReligion C75
Studieretningsprojekt20
Studieretningsfag
Samfundsfag ASamfundsfag ASamfundsfag ASamfundsfag ASamfundsfag ASamfundsfag A325
Matematik AMatematik AMatematik AMatematik AMatematik AMatematik A375
Valgfag
Valgblok 1: Kunstnerisk fag
Billedkunst CBilledkunst C75
Dramatik CDramatik C75
Mediefag CMediefag C75
Musik CMusik C75
Valgblok 2: 2. fremmedsprog
Fransk begyndersprog AFransk begyndersprog AFransk begyndersprog AFransk begyndersprog AFransk begyndersprog A325
Spansk begyndersprog ASpansk begyndersprog ASpansk begyndersprog ASpansk begyndersprog ASpansk begyndersprog A325
Tysk fortsættersprog BTysk fortsættersprog BTysk fortsættersprog B200
Valgblok 3: Frit valg af C-, B- eller A-niveaufag.
Astronomi CAstronomi C75
Billedkunst BBilledkunst B125
Billedkunst CBilledkunst C75
Biologi BBiologi B125
Dans CDans C75
Dramatik BDramatik B125
Dramatik CDramatik C75
Engelsk AEngelsk A125
Erhvervsøkonomi CErhvervsøkonomi C75
Filosofi CFilosofi C75
Fysik AFysik A125
Idræt BIdræt B125
Informatik BInformatik B125
Kemi CKemi C75
Latin CLatin C75
Mediefag BMediefag B125
Mediefag CMediefag C75
Musik BMusik B125
Musik CMusik C75
Naturgeografi CNaturgeografi C75
Psykologi CPsykologi C75
Tysk fortsættersprog ATysk fortsættersprog A125
Valgblok 4: Frit valg af C-, B- eller A-niveaufag, hvis du valgte tyskB i valgblok 2.
Astronomi CAstronomi C75
Billedkunst CBilledkunst C75
Biologi BBiologi B125
Dans CDans C75
Dramatik BDramatik B125
Dramatik CDramatik C75
Engelsk AEngelsk A125
Erhvervsøkonomi CErhvervsøkonomi C75
Filosofi CFilosofi C75
Fysik AFysik A125
Idræt BIdræt B125
Informatik BInformatik B125
Kemi CKemi C75
Latin CLatin C75
Mediefag CMediefag C75
Psykologi CPsykologi C75
Tysk fortsættersprog ATysk fortsættersprog A125