2021/2023 HF Kultur, sprog og kommunikation
(Informatik C)
1. år 2. år Timer
1. semester 2. semester 3. semester4. semester
Obligatoriske fag
Naturvidenskabelig faggruppeNaturvidenskabelig faggruppe225
Matematik CMatematik C135
Kultur- og samfundsgruppeKultur- og samfundsgruppeKultur- og samfundsgruppe275
Dansk ADansk ADansk ADansk A260
Engelsk BEngelsk BEngelsk BEngelsk B210
Eksamensprojektet25
Større skriftlig opgave25
Studieretningsfag
Informatik CInformatik C75
Valgfag
Valgblok 1: Valg af mediefag eller idræt i 1.hf
Idræt C75
Mediefag C75
Valgblok 2: Frit valg af valgfag på B- eller A-niveau.
Biologi BBiologi B125
Engelsk AEngelsk A125
Idræt BIdræt B125
Kemi BKemi B125
Matematik BMatematik B125
Mediefag BMediefag B125
Naturgeografi BNaturgeografi B125
Religion BReligion B125
Samfundsfag BSamfundsfag B125
Valgblok 3: Frit valg af valgfag på C- eller B-niveau
Astronomi CAstronomi C75
Billedkunst CBilledkunst C75
Biologi BBiologi B125
Dans BDans B75
Dramatik CDramatik C75
Engelsk AEngelsk A125
Erhvervsøkonomi CErhvervsøkonomi C75
Filosofi CFilosofi C75
Fysik CFysik C75
Idræt BIdræt B125
Informatik CInformatik C75
Kemi BKemi B125
Latin CLatin C75
Matematik BMatematik B125
Mediefag BMediefag B125
Mediefag CMediefag C75
Musik CMusik C75
Naturgeografi BNaturgeografi B125
Oldtidskundskab COldtidskundskab C75
Religion BReligion B125
Samfundsfag BSamfundsfag B125
Tysk fortsættersprog CTysk fortsættersprog C75
Valgblok 4: Hvis du valgte et C-niveau fag i valgblok 3 så skal du også følge et fag i denne valgblok
Astronomi CAstronomi C75
Billedkunst CBilledkunst C75
Dans CDans C75
Dramatik CDramatik C75
Erhvervsøkonomi CErhvervsøkonomi C75
Filosofi CFilosofi C75
Fysik CFysik C75
Informatik CInformatik C75
Latin CLatin C75
Mediefag CMediefag C75
Musik CMusik C75
Oldtidskundskab COldtidskundskab C75
Tysk fortsættersprog CTysk fortsættersprog C75