2020 ENA, SPA, TyFB
(Engelsk A, Spansk begyndersprog A, Tysk fortsættersprog B)
1. år 2. år 3. år Timer
1. semester 2. semester 3. semester4. semester 5. semester6. semester
Obligatoriske fag
Almen sprogforståelse45
Naturvidenskabeligt grundforløb45
Fysik CFysik C65
Samfundsfag CSamfundsfag C75
Matematik CMatematik C125
Biologi CBiologi C65
Idræt CIdræt CIdræt CIdræt CIdræt CIdræt C150
Historie AHistorie AHistorie AHistorie AHistorie AHistorie A190
Dansk ADansk ADansk ADansk ADansk ADansk A245
Naturgeografi C75
Religion CReligion C75
Oldtidskundskab COldtidskundskab C75
Studieretningsprojekt20
Studieretningsfag
Tysk fortsættersprog BTysk fortsættersprog BTysk fortsættersprog BTysk fortsættersprog B195
Spansk begyndersprog ASpansk begyndersprog ASpansk begyndersprog ASpansk begyndersprog ASpansk begyndersprog ASpansk begyndersprog A310
Engelsk AEngelsk AEngelsk AEngelsk AEngelsk AEngelsk A320
Valgfag
Kunstnerisk fag Der skal ikke vælges her
Billedkunst CBilledkunst C75
Design og arkitektur CDesign og arkitektur C75
Dramatik CDramatik C75
Mediefag CMediefag C75
Musik CMusik C75
Vælg et fag. Endeligt valg foretages i januar i 2.g.
Astronomi CAstronomi C75
Billedkunst CBilledkunst C75
Design og arkitektur CDesign og arkitektur C75
Dramatik CDramatik C75
Erhvervsøkonomi CErhvervsøkonomi C75
Filosofi CFilosofi C75
Informatik CInformatik C75
Innovation CInnovation C75
Kemi CKemi C75
Latin CLatin C75
Mediefag CMediefag C75
Musik CMusik C75
Psykologi CPsykologi C75
Retorik CRetorik C75
Vælg et fag. Endeligt valg foretages i januar i 2.g.
Billedkunst BBilledkunst B125
Biologi BBiologi B125
Design og arkitektur BDesign og arkitektur B125
Dramatik BDramatik B125
Fysik BFysik B125
Idræt BIdræt B125
Informatik BInformatik B125
Kemi BKemi B125
Matematik BMatematik B125
Mediefag BMediefag B125
Musik BMusik B125
Naturgeografi BNaturgeografi B125
Psykologi BPsykologi B125
Religion BReligion B125
Samfundsfag BSamfundsfag B125
Tysk fortsættersprog ATysk fortsættersprog A125
Vælg et fag. Endeligt valg foretages i januar i 2.g.
Billedkunst BBilledkunst B125
Biologi BBiologi B125
Design og arkitektur BDesign og arkitektur B125
Dramatik BDramatik B125
Fysik BFysik B125
Idræt BIdræt B125
Informatik BInformatik B125
Kemi BKemi B125
Matematik BMatematik B125
Mediefag BMediefag B125
Musik BMusik B125
Naturgeografi BNaturgeografi B125
Psykologi BPsykologi B125
Religion BReligion B125
Samfundsfag BSamfundsfag B125
Tysk fortsættersprog ATysk fortsættersprog A125