2020 MAA, FYA, KeB
(Matematik A, Fysik A, Kemi B)
1. år 2. år 3. år Timer
1. semester 2. semester 3. semester4. semester 5. semester6. semester
Obligatoriske fag
Almen sprogforståelse45
Naturvidenskabeligt grundforløb45
Samfundsfag CSamfundsfag C75
Engelsk BEngelsk BEngelsk BEngelsk B195
Idræt CIdræt CIdræt CIdræt CIdræt CIdræt C150
Historie AHistorie AHistorie AHistorie AHistorie AHistorie A190
Dansk ADansk ADansk ADansk ADansk ADansk A245
Oldtidskundskab COldtidskundskab C75
Religion CReligion C75
Biologi CBiologi C65
Studieretningsprojekt20
Studieretningsfag
Kemi BKemi BKemi BKemi B190
Fysik AFysik AFysik AFysik AFysik AFysik A325
Matematik AMatematik AMatematik AMatematik AMatematik AMatematik A325
Valgfag
2. fremmedsprog
Fransk begyndersprog AFransk begyndersprog AFransk begyndersprog AFransk begyndersprog AFransk begyndersprog A310
Fransk fortsætter BFransk fortsætter BFransk fortsætter B185
Kinesisk AKinesisk AKinesisk AKinesisk AKinesisk A310
Russisk ARussisk ARussisk ARussisk ARussisk A310
Spansk begyndersprog ASpansk begyndersprog ASpansk begyndersprog ASpansk begyndersprog ASpansk begyndersprog A310
Tysk begynder ATysk begynder ATysk begynder ATysk begynder ATysk begynder A310
Tysk fortsættersprog ATysk fortsættersprog ATysk fortsættersprog ATysk fortsættersprog ATysk fortsættersprog A310
Tysk fortsættersprog BTysk fortsættersprog BTysk fortsættersprog B185
Kunstnerisk fag Der skal ikke vælges noget her.
Billedkunst CBilledkunst C75
Design og arkitektur CDesign og arkitektur C75
Dramatik CDramatik C75
Mediefag CMediefag C75
Musik CMusik C75
Vælg et fag her. Endeligt valg foretages i januar i 2.g.
Astronomi CAstronomi C75
Billedkunst CBilledkunst C75
Design og arkitektur CDesign og arkitektur C75
Dramatik CDramatik C75
Erhvervsøkonomi CErhvervsøkonomi C75
Filosofi CFilosofi C75
Informatik CInformatik C75
Innovation CInnovation C75
Latin CLatin C75
Mediefag CMediefag C75
Musik CMusik C75
Naturgeografi CNaturgeografi C75
Psykologi CPsykologi C75
Retorik CRetorik C75
Vælg et fag her. Dog ikke, hvis du har et begyndersprog. Endeligt valg foretages i januar i 2.g.
Astronomi CAstronomi C75
Billedkunst BBilledkunst B125
Billedkunst CBilledkunst C75
Biologi BBiologi B125
Design og arkitektur BDesign og arkitektur B125
Design og arkitektur CDesign og arkitektur C75
Dramatik BDramatik B125
Dramatik CDramatik C75
Engelsk AEngelsk A125
Erhvervsøkonomi CErhvervsøkonomi C75
Filosofi CFilosofi C75
Fransk fortsætter AFransk fortsætter A125
Idræt BIdræt B125
Informatik BInformatik B125
Informatik CInformatik C75
Innovation CInnovation C75
Kemi AKemi A125
Latin CLatin C75
Mediefag BMediefag B125
Mediefag CMediefag C75
Musik BMusik B125
Musik CMusik C75
Naturgeografi BNaturgeografi B75
Naturgeografi CNaturgeografi C75
Psykologi BPsykologi B125
Psykologi CPsykologi C75
Religion BReligion B125
Retorik CRetorik C75
Samfundsfag BSamfundsfag B125
Tysk fortsættersprog ATysk fortsættersprog A125