Business
(Samfundsfag B, Erhvervsøkonomi C)
1. år 2. år Timer
1. semester 2. semester 3. semester4. semester
Obligatoriske fag
Naturvidenskabelig faggruppeNaturvidenskabelig faggruppe213
Matematik CMatematik C128
Kultur- og samfundsgruppeKultur- og samfundsgruppeKultur- og samfundsgruppe285
Dansk ADansk ADansk ADansk A247
Engelsk BEngelsk BEngelsk BEngelsk B200
Større skriftlig opgave1
Studieretningsfag
Erhvervsøkonomi CErhvervsøkonomi C71
Samfundsfag BSamfundsfag B119
Valgfag
Kunstnerisk fag
Billedkunst C71
Dramatik C71
Idræt C71
Musik C71
Vælg et fag på mindst C-niveau.
Astronomi CAstronomi C75
Billedkunst BBilledkunst B125
Biologi BBiologi B125
Design og arkitektur CDesign og arkitektur C75
Dramatik BDramatik B125
Filosofi CFilosofi C75
Fysik CFysik C75
Idræt BIdræt B125
Informatik CInformatik C75
Innovation CInnovation C75
Kemi BKemi B125
Matematik BMatematik B125
Mediefag CMediefag C75
Musik BMusik B125
Naturgeografi BNaturgeografi B125
Psykologi CPsykologi C75
Religion BReligion B125
Retorik CRetorik C75
Tysk fortsættersprog BTysk fortsættersprog B200
Tysk fortsættersprog CTysk fortsættersprog C75
Hvis du ovenfor har valgt et fag på C-niveau, SKAL du også her vælge et fag på C-niveau.
Astronomi CAstronomi C75
Design og arkitektur CDesign og arkitektur C75
Filosofi CFilosofi C75
Fysik CFysik C75
Informatik CInformatik C75
Innovation CInnovation C75
Mediefag CMediefag C75
Psykologi CPsykologi C75
Retorik CRetorik C75