2021 MAA, FyB, ItB, DeC
(Matematik A, Fysik B, Informatik B, Design og arkitektur C)
1. år 2. år 3. år Timer
1. semester 2. semester 3. semester4. semester 5. semester6. semester
Obligatoriske fag
Almen sprogforståelse45
Naturvidenskabeligt grundforløb45
Samfundsfag CSamfundsfag C75
Engelsk BEngelsk BEngelsk BEngelsk B195
Idræt CIdræt CIdræt CIdræt CIdræt CIdræt C150
Historie AHistorie AHistorie AHistorie AHistorie AHistorie A190
Dansk ADansk ADansk ADansk ADansk ADansk A245
Kemi CKemi C65
Oldtidskundskab COldtidskundskab C75
Religion CReligion C75
Studieretningsprojekt20
Studieretningsfag
Design og arkitektur CDesign og arkitektur C75
Fysik BFysik BFysik BFysik B190
Informatik BInformatik BInformatik BInformatik B190
Matematik AMatematik AMatematik AMatematik AMatematik AMatematik A325
Valgfag
2. fremmedsprog
Fransk begyndersprog AFransk begyndersprog AFransk begyndersprog AFransk begyndersprog AFransk begyndersprog A310
Fransk fortsætter BFransk fortsætter BFransk fortsætter B185
Kinesisk AKinesisk AKinesisk AKinesisk AKinesisk A310
Russisk ARussisk ARussisk ARussisk ARussisk A310
Spansk begyndersprog ASpansk begyndersprog ASpansk begyndersprog ASpansk begyndersprog ASpansk begyndersprog A310
Tysk begynder ATysk begynder ATysk begynder ATysk begynder ATysk begynder A310
Tysk fortsættersprog ATysk fortsættersprog ATysk fortsættersprog ATysk fortsættersprog ATysk fortsættersprog A310
Tysk fortsættersprog BTysk fortsættersprog BTysk fortsættersprog B185
Her skal du vælge et fag. Endeligt valg foretages i januar i 2.g.
Astronomi CAstronomi C75
Billedkunst CBilledkunst C75
Biologi CBiologi C75
Dramatik CDramatik C75
Erhvervsøkonomi CErhvervsøkonomi C75
Filosofi CFilosofi C75
Innovation CInnovation C75
Latin CLatin C75
Mediefag CMediefag C75
Musik CMusik C75
Naturgeografi CNaturgeografi C75
Psykologi CPsykologi C75
Retorik CRetorik C75
Hvis du ikke har et begyndersprog, skal du her vælge et A-niveaufag. Husk at du skal vælge et naturvidenskabeligt fag som et af dine valg. Enten som løft af niveau, Fysik A eller Kemi B, eller et nyt fag, Biologi C eller Naturgeografi C. Endeligt valg foretages i januar i 2.g.
Astronomi CAstronomi C75
Billedkunst BBilledkunst B125
Billedkunst CBilledkunst C75
Biologi BBiologi B125
Biologi CBiologi C75
Design og arkitektur BDesign og arkitektur B125
Dramatik BDramatik B125
Dramatik CDramatik C75
Engelsk AEngelsk A125
Fransk fortsætter AFransk fortsætter A125
Fysik AFysik A125
Idræt BIdræt B125
Innovation CInnovation C75
Kemi BKemi B75
Mediefag BMediefag B125
Musik BMusik B125
Musik CMusik C75
Naturgeografi BNaturgeografi B125
Naturgeografi CNaturgeografi C75
Psykologi BPsykologi B125
Psykologi CPsykologi C75
Religion BReligion B125
Samfundsfag BSamfundsfag B125
Tysk fortsættersprog ATysk fortsættersprog A125
Hvis du begyndersprog, skal du ikke vælge her. Endeligt valg foretages i januar i 2.g.
Astronomi CAstronomi C75
Billedkunst BBilledkunst B125
Billedkunst CBilledkunst C75
Biologi BBiologi B125
Biologi CBiologi C75
Design og arkitektur BDesign og arkitektur B125
Dramatik BDramatik B125
Dramatik CDramatik C75
Erhvervsøkonomi CErhvervsøkonomi C75
Filosofi CFilosofi C75
Fransk fortsætter AFransk fortsætter A125
Fysik AFysik A125
Idræt BIdræt B125
Innovation CInnovation C75
Latin CLatin C75
Mediefag BMediefag B125
Mediefag CMediefag C75
Musik BMusik B125
Musik CMusik C75
Naturgeografi BNaturgeografi B125
Naturgeografi CNaturgeografi C75
Psykologi BPsykologi B125
Psykologi CPsykologi C75
Religion BReligion B125
Retorik CRetorik C75
Samfundsfag BSamfundsfag B125
Tysk fortsættersprog ATysk fortsættersprog A125