GENEREL INFORMATION
Alle lektion/aktiviteter oprettes i Lectio.
Der afholdes forskellige antal timer alt efter niveau og fag. Der kan være planlagt flere timer i skemaet end der ifølge bekendtgørelsen skal afholdes. Der kan derfor være aflysning af overskydende timer i løbet af skoleåret.
Der er også forskellige antal skriftlige opgaver alt efter fag og niveau.

TIDSFRISTER
Skemaændringer skal være foretaget senest kl. 12 den foregående undervisningsdag. Undtagelse er hvis timer aflyses pga. sygdom.
Hvis timer flyttes til yderpositioner uden for de enkelte elevers normale skema, SKAL læreren sikre sig at eleverne er orienteret senest to dage før.
Lektier oprettes via Lectio i god tid. Lektier til en given time indskrives senest kl. 16.00 den dag, hvor det foregående modul har været afholdt.


ELEVERNE
1. Skal kontrollere sit skema hver dag efter kl. 16.00. Indtil dette tidspunkt kan der komme lektier til næste dags lektioner. De elever, der ikke selv har mulighed for at kontrollere næste dags skema på dette tidspunkt, må træffe aftale med kammerater om telefonbesked, sms eller lignende

2. Skal løbende kontrollere sit fravær, så evt. fejl hurtigt kan blive rettet. – Tal med din faglærer. Man skal være logget ind for at se sit fravær. Såfremt der er problemer med koden, kan man henvende sig i administrationen.

3. Skal selv registrere årsag til fravær

4. Skal uploade skriftlige opgaver direkte i Lectio. Hvis opgaven afleveres efter fristen registreres opgaven som ikke-afleveret.

5. Skal se karakterer og bemærkninger til karakteren under menupunktet Karakter. Også her skal man være logget ind.


LÆRERNE
1. Registrering af fysisk elevfravær.

2. Registrering af skriftlige opgaver. Alle skriftlige opgaver oprettes i Lectio og elevernes aflevering registreres her.

3. Eleverne skal have evalueret deres skriftlige opgaver og have givet feedback inden for rimelig tid, og inden de får stillet en ny opgave.

4. Aflysning af moduler: Planlagte aflysninger foretages i god tid så andre kan booke klassen Ved sygdom aflyses dagens timer og SMS sættes i gang til 1. time via SMS. Husk at give kontoret besked enten via tlf. fra kl. 7.30 eller via mail til kontor@vordingborg-gym.dk.

5. Lektier: Normalt gives lektier for i lectio i forbindelse med undervisningen. Lektier til et givent modul indskrives senest kl. 16.00 den dag, hvor det foregående modul har været afholdt.

6. Der skrives en fremadrettet studieplan i stikord. Studieplanen opdateres løbende.

7. Udnyttelse af moduler ved aflysning. Såfremt I har brug for moduler, må I i det daglige holde øje med aflysninger, der giver jer mulighed for at indhente det forsømte. Ledige hold vises i lærerskemaet med gråt (husk flueben i Vis hold til venstre under skemaet).

8. Overholdelse af årsnormen: I skal selv holde øje med at årsnormen overholdes! Menupunkt: "Årsopgørelse" jf. udleveret vejledning.

9. Møder o.l.: Det er en god ide, at lægge møder ind i lectio - Menupunkt: "Anden aktivitet" Så ved alle, at deltagerne er optaget. Lokaler reserveres til lejligheden. Husk at tilknytte pedeller ved aktiviteter efter kl. 15.10.

10. Større ændringer, der fremgår af køreplanen, vil blive foretaget af administrationen. f.eks. SSO, SRP-opgaver, terminsprøver o.l.

Administrationen står gerne til rådighed med enhver form for hjælp og vejledning i forbindelse med brugen af LECTIO.


Revideret den 3.7.2019

For hjælp til Lectio se: Lectio vejledninger.