BRUG AF LECTIO PÅ HERLEV GYMNASIUM OG HF
Lectio er skolens elektroniske kommunikationsplatform, og det forventes, at alle elever, medarbejdere og ledelsen bruger dette redskab til at samarbejde om at skabe et positivt læringsmiljø.
Lectio er et arbejdsredskab og al kommunikation skal foregå i en god omgangstone. Bemærk at ledelsen kan læse og moderere alle beskeder i Lectio.

ELEVER

1. Du skal logge på mindst en gang om dagen for at være sikker på, at du modtager alle relevante informationer fra skolen. Såfremt du har problemer med koden til Lectio, kan du henvende dig til en datavejleder eller til sekretariatet for at få en ny kode.
2. Kontroller dit skema hver dag efter kl. 18. Indtil dette tidspunkt kan der komme ændringer i dit skema. De elever, der ikke selv har mulighed for at kontrollere næste dags skema på dette tidspunkt, må træffe aftale med kammerater om telefonbesked, sms eller lignende.
Det er en god ide at tjekke Lectio om morgenen for at se, om der er kommet akutte ændringer.
3. Kontroller løbende dit fravær, så fejl kan blive rettet hurtigst muligt - tal med din faglærer. Fravær er en nøgtern registrering af, om du er til stede eller ej uanset årsag. Hvis du er til et arrangement, f.eks. skolefodbold eller en faglig ekskursion, så husk at skrive det i feltet ”fraværsårsag”.  
Husk at læreren registrerer dig som 100 % fraværende, hvis du kommer for sent eller forlader modulet. Der kan endvidere registreres fravær med henvisning til skolens studie- og ordensregler. (Afsnittet om deltagelse i undervisningen.)
4. Fra din forside eller dit skema kan du gå ind på dine hold og se modulregnskabet i de enkelte fag. Samme sted kan du se listen over de moduler, der er gennemført, og dem, der er planlagt. Bemærk, at der sagtens kan ske aflysninger som følge af, at de fleste hold er planlagt med flere moduler, end årsnormen angiver. Moduler aflyst som følge af sygdom etc. skal ikke erstattes.

LÆRERE

1. Skemaændringer (f.eks. aflysning eller ombytning af moduler) indføres så tidligt som muligt i Lectio. Morgendagens skema må normalt ikke ændres efter kl. 16.30. Skemaændringer i forbindelse med sygdom kan dog indføres samme dag.
2.  Lektier skal gives for i Lectio så tidligt som muligt, dog senest kl. 16.30 dagen før modulet afholdes.
3. Læreren skal oprette skriftlige opgaver i Lectio med angivelse af elevtid og afleveringsdato. Seneste afleveringstidspunkt er kl. 21. Det skal ske på en måde, så teamkoordinatoren har mulighed for at koordinere det skriftlige arbejde med henblik på en jævn arbejdsfordeling for eleverne. Læreren kan angive, om opgaven skal afleveres elektronisk. Læreren registrerer opgaven som modtaget senest 48 timer efter modtagelsen.
4. Fravær føres normalt samme dag – dog senest 48 timer efter modulets afholdelse.  Der kan registreres 50 % fravær, hvis eleven kommer for sent eller forlader modulet, og der kan endvidere registreres fravær med henvisning til skolens studie- og ordensregler.

For hjælp til Lectio se: Lectio vejledninger.