Hjælp 19.080

13/1-2022

Stamdata, Aktivitetsindberetning, Verifikation, Vis Idberetning, Advarsler: Fanen advarsler er fjernet. Hertilhørende information kan findes under Stamdata, Aktivitetsindberetning, Verifikation.
Fejl rettet, Beskeder, Opret beskedtråd, BB-koder: Kunne ikke formatere links der indeholdte et kolon i sti-delen af url'en.
Fejl rettet, Stamdata, Rediger Hold – Vælg fag: Kunne ikke eksportere hold til Excel-fil.
Verifikationsfejl "kontakt Lectio support"
19.079

12/1-2022

Stamdata, Aktivitetsindberetning, Verifikation: Tilskudsfejl og advarsler som fremgår på enkelte elever vises nu også under verifikation.
Fejl rettet, Stamdata, Eksamen, Hent Censor: Hvis starttidspunktet for eksamen lå efter efter kl 20.00 opstod der fejl i Hent erstatningscensor.
Fejl rettet, Stamdata, Ungedatabasen, Uddannelsespålæg: Siden fejlede, hvis der var elever med uddannelsespålæg, hvor eleven ikke havde nogen elevforløbshistorik i Lectio.
Stamdata, Ungedatabasen, Uddannelsespålæg: Den automatiske indsendelse af kontaktoplysninger er nu slået fra, da der sendes alt for mange uddannelsespålæg ud fra STIL. Afventer udmelding fra STIL om at de har fejlrettet deres service.
Fejl rettet, Stamdata, Rediger hold, Opret faktura: Fejlede ved åbning af siden.
19.078

10/1-2022

Fejl rettet, Dropdown Rekvirent: Ved oprettelse/ændring af rekvirenter så blev dropdownen ikke altid opdateret med det samme.
19.077

6/1-2022

Stamdata, Aktivitetsindberetning, Verifikation: Ansvarsområder er tilføjet som filter.
Stamdata, Aktivitetsindberetning, Verifikation: Rækker i resultatet fra verifikationen er nu kollapsede, knap tilføjet til at vise alle rækker.
Ansøger, Ønsker: EUD GF+ kan vælges.
19.076

5/1-2022

Fejl rettet, Hold, Tilstededage: Der tjekkes nu for at Timer er større end nul i stedet for om timer er større eller lig 0.
Fejl rettet, Stamdata, Dataslet elev: Der kunne opstå fejl under dataslet elev.
Fejl rettet, Stamdata, Eksamen, Indlæsning af prøvefagsudtræk: Ved oprettelse af prøvehold for variable underfag, kunne der nogle gange blive angivet forkert prøvedeltagelse for en lærer, hvis læreren dækkede flere af elevens fag.
Stamdata, Aktivitetsindberetning, Verifikation: Tilføjet indberetningsperiode og indberetningstype som filtreringsmuligheder.
Opgaveaflevering, Upload af samlet opgaverettelser i zip fil: Den maksimale filstørrelse der kan uploades er nu ca. 100MB (var før ca. 70 MB).
Stamdata, Ungedatabasen: Ny fane til Uddannelsespålæg.
Fejl rettet, Stamdata, Opret ÅU/AMU Hold: Kunne ikke oprette hold baseret på skabelon hvis skabelon-holdet havde flere holdelementer med samme fagnummer og forskellige fag-niveauer.
EDUP: Resultat-beskeder ved elevudlån og -deling medtager nu protokollinier for uddannelse magen til udlånet/delingen, i stedet for at medtage protokol med eksamensdato til og med periodeslut.
19.075

22/12-2021

Stamdata, AMU, AMU Bevisarkiv: Der er indført adgang til AMU Bevisarkiv fra STIL.
Fejl rettet, Stamdata, Tilskud, ÅU SFI: Tilskud for SFI tilpasset, og perioder for fag er samlet under én fælles række.
Stamdata, Hold, Rediger Hold, Beviser: Ved manglende bekendtgørelsesdato angives navn og efternavn på eleven der fejler.
19.074

21/12-2021

Stamdata, AMU, AMU Bevisarkiv: Der er indført adgang til AMU Bevisarkiv fra STIL.
19.073

21/12-2021

Fejl rettet, EDUP: En fejl i validering af svar fra EDUP gjorde indlæsningen fejlede.
19.072

20/12-2021

Fejl rettet, Aktivitetsindberetning korrektioner: Der kunne ske fejl ved redigering af elever.
19.071

17/12-2021

Fejl rettet, Eksamen, Afleveringsside: Der kunne opstå fejl, hvis der lå mere end et dokument fra læreren.
19.070

17/12-2021

Fejl rettet, EDUP: Et fejl der potentielt kan resultere i forkert afsender på beskeder.
19.069

15/12-2021

Fejl rettet, EDUP: Problemer med at hente beskeder efter skift til EDUP grundet manglende informationer i kald.
19.068

15/12-2021

EDUP: EDUP kører nu igennem IPL.
Stamdata, Rapporter, Elev-holdtilknytninger: Tilføjet Holdelementperioder.
19.067

15/12-2021

Fejl rettet, Stamdata, Elev, Aktivitetsindberetning: Der kan nu korrigeres for AMU-elever med flere tilmeldinger pr. hold.
Fejl rettet, Hold, Skemauger: Der er ikke længere en øvre grænse for hvor mange samtidige aktiviteter der kan redigeres.
Stamdata, Tilskud, Åben uddannelse: Ny tilskudsmotor gældende for hold med startdato efter 14/12-2021.
Fejl rettet, Stamdata, Hold, AMU tilmeldinger: Ved tilføjelse af unavngivne tilmeldinger sættes Bosiddende land nu til tom.
Fejl rettet, Stamdata, Hold, Holdudbud: Der gives nu en fejl hvis holdet skal indberettes til voksenuddannelse.dk og udbudsnavnet er længere end 50 tegn.
19.066

13/12-2021

Fejl rettet, Stamdata, Voksenuddannelse.dk, Send tilmeldinger: Der kunne opstå HoldPlac-70 fejl for unavngivne kursister siden sidste release.
Fejl rettet, Hold, Tilstededage: Lærere kunne for ukendt fejl, når det forsøgte at registrere resultat.
Stamdata, Rediger Hold, AMU tilmeldinger: Værdierne i "Bosiddende land" er nu ændret, så de er lidt mere forståelige.
Fejl rettet, Stamdata, EUD statistik: Nu medtages al lærerstyret undervisning for en elev (før var det kun 6 måneder tilbage i tid).
Stamdata, Rediger Hold, Aktivitetsindberetning: Påbegyndelsestilskud gives nu pr. fag.
Fejl rettet, Stamdata, Rediger Hold, Aktivitetsindberetning: Tælledatoen er rettet til 10. dagen for faget, i stedet for holdet. Er varigheden for faget mindre end 10 dage sættes tælledatoen til slutdato for faget.
Fejl rettet, Stamdata, Rediger Hold, Aktivitetsindberetning: Forkert fejlbesked: "Fejl: Eleven er ikke tilstede på 1/2 dag." er fjernet.
19.065

9/12-2021

Stamdata, Verifikation af stamdata, Beviser: Tilføjet 'Beviser' fane, til at give et overblik over manglende udstedelser.
Stamdata, Rediger Hold, Fakturering: Ved fag med CØSA-formål 3514 eller 3569 udledes prisen automatisk fra 10911. Hold opsat med 10911 manuelt fungerer stadigvæk som før.
Stamdata, Rediger Hold, AMU tilmeldinger: Feltet "Information sendes til" er nu fjernet. Det beregnes nu automatisk ud fra om der er angivet email adresser for kursist/arbejdsgiver.
Stamdata, Rediger Hold, AMU tilmeldinger: Tilføjet felter for: "Erklæring indsendt" og "Samtykke".
Stamdata, Voksenuddannelse.dk: De sidste to VoksenuddannelseDK services, SyncHentOpsamledeData og SyncTilmeldinger, kører nu gennem Integrationsplatformen.
Stamdata, Dataslet: Midlertidigt fjernet datasletter til at slette gamle logposter for lektioner/aktiviteter.
Stamdata, Rediger Hold, AMU-Tilmeldinger: Hvis der angives et EAN-nummer der ikke allerede er knyttet til P-nummeret, så bliver det oprettet.
Stamdata, Rediger Hold, Aktivitetsinberetning: Ved anden rekvirent end UVM er fejlen: "Unavngivne elever kan ikke udløse tilskud." fjernet.
19.064

6/12-2021

Fejl rettet, Stamdata, Ungedatabasen: På en enkelt institution var der nogle indberetninger klar som fejlede ved forsøg på indsendelse og afsluttede afsendelsen på institutionen hvorved der nu ligger en masse i kø som ikke er blevet afsendt.
19.063

6/12-2021

Stamdata, Rediger Hold, AMU-Tilmeldinger: Det gældende Kursistresultat for et givent fag er nu altid kursistens sidste holdelementtilknytning. Kursistresultatet skal angives på denne. Verifikationen af hold giver nu fejl, hvis der er angivet kursistresultat på andre end den sidste post (i hvert fald hvis det er et andet resultat end den sidste posts). Når undervisere angiver det på tilstededagsoversigten, så gemmes det automatisk på sidste post, samt sætter resten af posterne til (tom).
Stamdata, Rapportering, Fravær fremmøde udspecificeret: Kolonnen Fraværstype er nu tom, hvis fraværsprocenten er 0.
Stamdata, EUD, Easy-P aftaler: Tilføjet DS-afdeling til "Sidst oprettede/ændrede poster" tabellen.
Stamdata, EUD, AUB Overblik: Tilføjet "Hold" kolonne.
Stamdata, EUD, EDUP: Tilføjet "Afgivende kontaktperson". Omdøbt "Kontaktperson" til "Modtagende kontaktperson". Rykket "Afdeling" fra at være før til at være efter "Modtagende kontaktperson"....
19.062

3/12-2021

Stamdata, Rediger Hold, AMU-Tilmeldinger: Nyt felt "Bosiddende land" erstatter de fire felter "Beskæftiget i danmark, bosiddende i Danmark, bosiddende på Grønland, og bosiddende på Færøerene.
Fejl rettet, Søgeresultat: Søgekriterier ligger nu igen over tabellen og ikke til højre for den.
Stamdata, Rediger Elev, Bevis, Manuelt bevis: Tilføjet "Opdater" knap til øen Opsætning under Bevisgenerering.
Fejl rettet, Elev, Studieplan, Uddannelsesplan: Siden fejlede når eleven selv eller klasselærer forsøgte at åbne uddannelsesplan.
19.061

29/11-2021

Fejl rettet, Hold, Rediger aktiviteter: Rettet en fejl, der forhindede af lave ændringer på mere end én aktivitet af gangen.
19.060

26/11-2021

Fejl rettet, Stamdata, Hold, Rediger hold: Fikset en fejl der forhindrede tilføjelse af nye holdelementer.
19.059

26/11-2021

Stamdata, CVR, Rediger: Tilføjet mulighed for at have flere EAN numre, samt at sætte en tilhørende note og angive hvorvidt EAN nummeret er aktivt.
Stamdata, CVR, Rediger: Tilføjet kontaktinfo og praktiske datoer.
Kontekstkort, P-Nummer: Tilføjet EAN Numre.
Kontekstkort, både CVR og P-nummer: Tilføjet post nummer til adresse.
Stamdata, Hold, Beviser: Varighed på bevisudstedelse trækkes fra tilmelding for AMU-beviser.
Stamdata, Rapportering, Stamklasser: Tilføjet rapportfelter med favoritlærere (aktuel dato) og undervisningslærere (aktuel dato).
Fejl rettet, Stamdata, Rediger elev, EUD Historik: Praktik i udlandet blev ikke vist i visualiseringen.
Stamdata, Hold, Holdudbud: TMK-dropdown viser nu beskrivelsen af TMK.
Fejl rettet, Stamdata, Aktivitet, Rediger Aktivitet: Tidsinterval i handlinger tillader input uden at fejle.
Fejl rettet, Hovedmenu, Hold, Opgaver, Rediger Opgave: Ændring af Karakterskala og Elevtid virker igen.
Fejl rettet, Stamdata, Rediger Hold, Karaktertyper: Man kan igen tilføje karaktertyper.
Fejl rettet, Masserediger aktiviteter: Tidsinterval i handlinger tillader input uden at fejle.
Fejl rettet, Rediger Opgave: Ændring af Karakterskala og Elevtid virker igen på opgaver hvor man ikke har adgang til elevafleveringerne mere.
Fejl rettet, Stamdata, Dataslet, Ansøger: Der kunne i nogle tilfælde stå at der var nogle ansøgere til sletning, som alligevel ikke blev slettet.
Fakturering: Man kan nu lettere se om der er Kreditsnota forslag for elever på et hold, og Kreditnota forslag vises nu også i Faktura oversigt for hold.
19.058

22/11-2021

Fejl rettet, Valgt element i listbokse mistede markeringsfarve når listbokse ikke var i fokus.
19.057

19/11-2021

Stamdata, Beviser, Skolevejledning: Hvis en EUV1 elev har en uddannelsesaftale, kommer CVR-nummer med på beviset.
Fejl rettet, Mobil, Øverste Lectio-banner blev ikke vist på mobil.
Fejl rettet, Stamdata, AMU, Voksenuddannelse.dk: Hold med fejl viste kun de tidligste 30 fejl. Nu vises alle indelt på sider af 30. Derudover er start- og slutdato rettet til sammensatte ord.
Fejl rettet, Stamdata, Aktivitetsindberetning - Rediger Fuldtidsindberetning: Udskrifter: FJFUL angav fejl under Opkrævning for Req.Fak.
Fejl rettet, Stamdata, Dataslet elev: Er nu noget hurtigere.
Fejl rettet, Stamdata, Dataslet elev: Ændringer gemmes nu løbende.
Stamdata, Rapporter, Holdelement: xprsfag betegnelse er nu mulig at få med i sine rapporter.
Stamdata, Fakturering, Linjer Uden beløb: Det er nu muligt at genbruge linjer som ikke har et beløb.
Stamdata, Beviser: Tilføjet underskrifter til DUAfsluttende, DUmodul, medborgerskabsprøve, statsborgerskabsprøve.
Fejl rettet, Skolehjem, Verifikation: Dobbeltbookning med annulleret bookning blev nævnt.
Stamdata, Beviser, EUD skolevejledning: Der kan nu udstedes skolevejledningsbeviser for elever uden uddannelsesaftale.
Fejl rettet, Stamdata, Beviser: Ved manuel udstedelse af EUD uddannelsesbevis kunne man fejlagtigt få fejlbesked der sigde at DKLL på beviset ikke stemte overens med DKLL på specialet.
Stamdata, Hold, Fakturering: Man kan nu sætte en standard faktura forfaldsdato, så den automatisk bliver sat på en faktrua.
Aktivitetsindberetning: Der kommer nu ikke advarlser for elever som ikke er med i indberetningen.
19.056

15/11-2021

Fejl rettet, Stamdata, Hold, Karaktertyper: Kunne ikke tilføje nye karaktertyper til holdet.
Fejl rettet, Stamdata, EUD Beviser: Kunne ikke udlede ikke-uddannelsesspecifikke bekendtgørelser for prereform elever.
Fejl rettet, Stamdata, AMU, Aktivitetsindberetning, Import af AMU udlån: Kunne fejle ved import af aktivietsindberetning.
Stamdata, Konsultation, Lærergrupper: Giver nu en fejlmeddelelse hvis der forsøges at gemme en konsultation med en læregruppe hvor en lærer optræder flere gange.
Fejl rettet, Hovedmenu, Eksamen, Prøvehold, Rediger udgående censorer: Kunne ikke printe liste over udgående censur.
19.055

15/11-2021

Fejl rettet, SU-UDB: Fejlede hårdt ved forsøg på at indberette for skole der ikke burde have lavet indberetning.
19.054

12/11-2021

Fejl rettet, Stamdata, Easy-P indberetning: Indberetningen medtog alle 10 cifrede cpr numre. Nu medtages kun valide danske cprnumre.
Stamdata, edit student: cpr-nummer er ikke længere under Karaktermeddelelse på eleven.
19.053

10/11-2021

Fejl rettet, Lærer, Krakterer: Forsøg på at komme ind på Karakterer fanen fejlede.
19.052

10/11-2021

Forløbsforside: Aktivteters overskrifter linker til aktivitetsforsiden.
19.051

10/11-2021

Stamdata, Rapportering: Fjernet Indtastningsfeltet 'Skoleår' fra Tilskud - Taxameter fuldtid beregninger datakilden.
ÅU hold: Det er nu muligt at give eksamenskarakterer uden brug af karakterfristsæt.
Tilskud, AMU: Der udledes automatisk tilskud for køreteknisk anlæg for AMU elever når det er åbnet i takstkataloget .
Voksenuddannelse.dk: Voksenuddannelse.dk kører nu delvist gennem IPL.
Fejl rettet, Stamdata, Karakteropgørelse: Skoler med flere afdelinger fik ikke vist nogen søgningsresultater.
Fejl rettet: FKPÅ udløses nu igen for AMU-hold. Kun undtaget hold med fagkoden 25000 RKV før EUV.
19.050

3/11-2021

Fejl rettet, Stamdata, Eksamen, Karaktergivning: Ændre tekst for advarsler.
Fejl rettet, Stamdata, Elev, Aktivitetsindberetning: Advarsler for tilskudsrækker for fuldtid og skolehjem, når der er angivet forkert elevtype.
Fejl rettet, Stamdata, Elev, Fravær: Udregning af antal moduler er afhængig af valgt forløb og dets afdeling.
Stamdata, Ungedatabase-Indberetning: Henvisning kører nu igennem IPL.
Lærer, studieplan: Linket "Søg" er flyttet fra at ligge før linket "Kalender" til efter.
Stamdata, Skoleopsætning, Eks. offentliggørelse: Ved tilføjelse af ny konfiguration udfyldes feltet 'Betegnelse' med "Standard".
SU: Elever der er registreret til at være SU-berettigede i en periode og derfor skulle indberettes, giver nu ikke uden advarsel, hvis de ikke har cpr-nummer. Istedet ignores de blot.
Fejl rettet, gymstat: Indberetninger fejlede ofte pga. for kort timeout.
19.049

2/11-2021

Fejl rettet, Stamdata, Eksamensdatabasen: Indberetning af protokollinjer for merkantil EUX indberetter nu med examqualifier MEUX.
Fejl rettet, Stamdata, Hold, RKV før EUV: Skal nu følge indberetningsprincip ÅV ellers udløses en advarsel.
Fejl rettet, Stamdata, Hold, tilskud, RKV før EUV: Kommentar på tilskudslinje om at eleven er tilmeldt i færre eller flere dage end der er varighed er nu fjernet.
Fejl rettet, Stamdata, Hold, tilskud, RKV før EUV: Der udløses ikke længere FKPÅ.
19.048

1/11-2021

Stamdata, Rapportering: Elever - Ordblindeundervisning: Fjernet feldtkategorier OBU Uddannelsesplan og OBU Evaluering. Tilføjet nye felter: OBU Uddannelsesplan, OBU Evaluering, Indst. Moduler tilmeldt, -rest, -afholdt samt Admin- note til Obu Indstilling feldtkategorien.
Stamdata, Rapportering: Elever - Fravær udspecificeret (fremmøde): Tilføjet Fraværstype feldt til Fraværsdata feldtkategorien.
Stamdata, Beviser: Det er nu muligt at påføre protokollinjer med evalueringsformen '-'(streg) for bevistypen 'Merkantilt eux (1 del) før aug 17'.
Stamdata, Eksamen, XPRS ind/ud, Hent Censorbestikkelser udmeldinger: Kunne i visse tilfælde give ukendt fejl når der blev forsøgt at hente udmeldinger.
Hovedmenu, Gruppe: De listede grupper sorteres nu i en mere overskuelig rækkefølge.
Stamdata, Rediger Elev, Eud historik: Der er kommet P- nummer på Praktiksteder.
Forside, Praktikanter: listerne er nu sorteret ens.
Fejl rettet, Editor: Ved indsættelse af indhold fra Word mistede man sommetider første ord i listepunkter.
Fejl rettet, Stamdata, Skolehjem, Verifikation: Dobbeltbookning med annulleret bookning blev nævnt.
Stamdata, Skolehjem, Bookningsliste for hold, elever og elevforløb: Nu bliver annullerede bookninger vist.
19.047

28/10-2021

SkemaLægningsProgram, fejl rettet: Skoledags kalenderen bliver nu håndteret korrekt.
EDUP: Modtagelse af gentagen, fejlagtig Accept-besked efter modtagelse og besvaring af tidligere Accept-besked, stopper nu ikke behandling af sagens senere modtagne beskeder.
19.046

28/10-2021

Fejl rettet, Rediger hold, verifikation: Verifikation af at start og slut dato ligger på skoledage er nu begrænset til AMU hold.
19.045

27/10-2021

Stamdata, Tilskud, EUD FÆRTA: Beviserne 'Teknisk eux før 17' og 'Teknisk eux efter 18' udløser ikke længere FÆRTA.
Fejl rettet, Stamdata, Rediger elev og hold, Eksamen: Der kommer ikke længere fejl omkring dublet-prøver for AVU-fag.
Fejl rettet, GYM prøvefagsudtræk: Korrektion af udtræksregel til øvrige terminer nr. 2. Der udtrækkes nu én prøve pr. fag på B-niveau med på mdt og skr prøve.
Fejl rettet, Rediger aktivitet: Man kunne ikke slette en ressource.
Fejl rettet, Stamdata, Rediger elev, Protokollinjer: Hvis man forsøgte at lave/rette en protokollinje hvor der var angivet merittype, men ikke meritinstitutionsnr, så kunne man få ukendt fejl.
Fejl rettet, Tilknytning af materiale til aktiviteter er nu responsivt ved tryk på tjekbokse fra man åbner "Vælg Materiale" vinduet" og ikke først når man har bevæget sig lidt rundt.
Fejl rettet, Verifikation: Hvis et fag af typen valgfri er udmeldt på ét af uddannelsens specialer, så er det gyldigt for EUD pre-reform elever.
Stamdata, Skoleopsætning, General, Beviser: Fjernet skoleleder2.
Fejl rettet, Stamdata, Masseskift elevforløb og stamklasse: Alt efter om elevforløb, stamklasse, eller begge blev sat sorteredes eleverne ikke nøvendigvis.
Stamdata, Rediger hold, verifikation, AMU: Der verificeres nu om elevernes tilknytning starter og slutter på en skoledag.
Fejl rettet, Editor: Ved indsætning af indhold med lister fra Word, blev der indsat et ekstra ord eller to i starten af hvert listeelement siden sidste release.
19.044

25/10-2021

Ingen versionsnoter.
19.043

25/10-2021

Ingen versionsnoter.
19.042

25/10-2021

Aktivitetsforside: Tilfældige grupper funktionen kan nu også fordele ud fra et givet antal af grupper.
Aktivitetsforside: Tilfældig elev vælger viser nu kun billeder, hvis det aktivt tilvælges via ny tjekboks.
Stamdata, raportering: Elev - Elev datakilde: Elev kontakt telefonnummer bruger nu elevens telefonnummer 1 frem for eleves telefonnummer 2.
Stamdata, Elever til stamklasseoverførsel: Elever til stamklasseoverførsel tabellen sorteres efter navn.
Skemalægningsprogram, rediger, opsætning, læreropsætning: Max. lektioner pr. dag har nu en værdi "Ingen angivelse" i drop down menuen.
Prøvehold offentliggørlse: Særlig offentliggørelse er nu blevet til Tidelig offentliggørelse.
Stamdata, Amu, BevisdatabaseIndberetning: Fejl rettet, Svar vil nu indholde mere beskrivende tekst.
Stamdata, Rediger elev, Ungedatabasen: Tilføjelse af frafaldstruethændelse kunne give fejlsiden.
Stamdata, Tilskud, Brobygger: Varighed af periode 1 og 2 blev fortolket som et antal isf. som et antal skolekalenderdage et sted i tilskudsberegningen, hvilket gjorde at nogle hold ikke udløste tilskud.
19.041

20/10-2021

Stamdata, Hold, Opret hold: Ved oprettelse af AMU hold med skabelonhold vil udbudstillægspriser fra skabelonholdet også oprettes på det nye hold.
UniLogin bruger nu export version 6.
Stamdata, rapportering: Elever - Elever datakilde: Tilføjet ny feltgruppe "EUD" med nye felter "Uddannelseskvalifikationer" og "Specialekvalifikationer".
Stamdata, rapportering: SKEMA - Aktiviteter datakilde: Tilføjet "Antal Elever" felt under feltgruppen "Skemabrik".
Beviser: HF-beviser for HF version 2 har nu overskrift "Bevis for hf-eksamen [...]" isf. "Højere Forberedelseseksamen [...]".
Stamdata, Ungedatabase-Indberetning: Hændelser kører nu igennem IPL.
19.040

16/10-2021

Stamdata, Eksamen, Verifikation-Elever, GYM 2017-udtræk: Teknikfaget 6717A er nu et fast fag for HTXv4.
19.039

14/10-2021

Ingen versionsnoter.
19.038

14/10-2021

Stamdata, Masseskift elevforløb og stamklasse: Forløbsskift tabel sorteres nu alfabetisk efter elevers navne.
Fejl rettet, Stamdata, Eksamen, Karaktergivning for prøvehold: Evalueringsform er nu mundtlig hvis prøveholdet er mundtligt og ikke en XPRS-eksamen.
Stamdata, Beviser, GYM beviser: Protokollinjer med evalueringsform 'Samlet vurdering' lægger sig nu som en mundtlig prøvekarakter.
Stamdata, Tilskud, Rapportering, Tilskudsdatakilder: Fejler ikke længere hvis der er dårlige manuelt korregeret rækker og man laver en rapport.
Stamdata, Gym-stat: Der indberettes nu også elever og lærer som har fiktive cpr-nummre.
19.037

13/10-2021

Fejl rettet, Stamdata, Skoleopsætning, Beviser: Fanen fejlede når man forsøgte at tilgå den.
Stamdata, Rapportering: Tilføjet feltet "Stamklasse (aktivitetsdato)" til datakilden "Elever - Fravær udspecificeret".
Stamdata, Studieverifikation, Fag knyttet til et speciale med typen VALGFRI er nu kun lovlige for alle specialer på uddannelsen+uddannelsesordningen.
Stamdata, Beviser: Det er nu muligt at udstede et 'Merkantilt eux overbygning 1. del'-bevis.
Stamdata, Eksamensdatabasen: Protokollinjer for EUX elever blev altid indsendt med uddannelsen 3311v2. Nu indsendes protokollinjer med merkantil uddannelse med 3315v1.
Fejl rettet, Stamdata, Eksamen, Udskrifter, Kæderækkefølgelister(censor): Udskriften fejlede hvis der var valgt kæde hvor der ikke var en censor tildelt (eller hvor censor ikke har cpr). Nu springes disse rækker bare over.
Stamdata, Beviser: Det er nu muligt at udstede et 'Merkantilt eux (1 del) før aug 17'-bevis
19.036

11/10-2021

Stamdata, AMU statistik: Indberetninger kører nu igennem IPL.
Stamdata, Beviser, EUD grundforløbsbevis: Kunne ikke bestemme GF2 uddannelse, hvis eleven ikke har et GF2-forløb i Lectio. Nu anvendes SF-forløbet, hvis der ikke kan findes et GF2-forløb.
Stamdata, Beviser, EUD grundforløbsbevis og EUD ny mesterlære: Adgang til hovedforløb til person- og lastvognsmekaniker fremgår nu af beviserne.
Stamdata, Beviser, EUD grundforløbsbevis og EUD ny mesterlære: Splitkompetence fremgår nu i regelgrundlaget for de tekniske uddannelser.
Stamdata, Beviser: Der er nu indført splitkompetencer på bevistypen EUD ny mesterlære.
Fejl rettet, Stamdata, Eksamensplanlægningsprogram: Undermenuerne "Lokale gruppe" og "Valgfags BlokID" var låst.
Fejl rettet, Holdrapport, Karakterer: Siden kunne fejle for visse rapportvarianter.
Fejl rettet, Stamdata, Taxameter, AMU: Ved modtagelse af tilskudsdata via EDUP-sag afviste Lectio fejlagtigt data med henvisning til manglende godkendelse til faget.
Fejl rettet, Stamdata, Taxameter, AMU: Ved indlæsning af tilskudsdata via EDUP-sag hvor afsender havde sendt indberetning adskilige gange, fik man fejlsiden.
19.035

7/10-2021

Ingen versionsnoter
19.034

7/10-2021

Ingen versionsnoter
19.033

7/10-2021

Fejl rettet, AMU Uddannelsesbevis: Det er nu muligt at vælge afdeling ved manuelt udstedelse.
Stamdata, VUC-statistikindberetning: Indberetninger kører nu igennem IPL (datavarehus).
Stamdata, Gymstat-indberetning: Indberetninger kører nu igennem IPL (datavarehus).
Stamdata, Rediger lærer: Fejl rettet: Lærers aktivitetsindberetning kunne ikke tilgåes.
19.032

4/10-2021

Stamdata, Rediger Hold, Beviser: Det er nu muligt at udskrive kladde-beviser.
Stamdata, Hold, Verifikation: KvikDSNr verificeres nu til at skulle være 6 tal eller tom.
Stamdata, Beviser, EUD Skolebeviser: Det er nu muligt at masseudstede Skolebeviser.
Stamdata, EUD: EUD statestik kører nu igennem IPL (datavarehus).
Fejl rettet, Skemaplanlægningsprogram: Der kunne ikke foretages lokaleskift på skemabrik.
Hovedmenu, Fraværsopgørelse: Søgeresultaterne sideinddeles nu så der vises 1000 rækker pr. side. Det er nu også muligt at se alle rækkerne.
Skoleopsætning, Andre systemer: "Efteruddannelse.dk" hedder nu "Voksenuddannelse.dk".
Rapportering: Datakilden "Elever" har fået nyt felt, "Studiekortsstregkode".
19.031

29/9-2021

Stamdata, Beviser: GF+ elever kan nu få udstedt en 'Erklæring om gennemført undervisning grundforløb'.
Fejl rettet, Eksamensplanlægningsprogram: Der kan ikke længere oprettes kæder med kædenavn der allerede eksisterer på en anden afdeling.
Stamdata, CVR-integration: Opslag af cvr-data tog sommetider dage.
19.030

28/9-2021

Fejl rettet, Hovedmenu, Hold/Gruppe/Stamklasse, Lærere-Elever-fane: "Uddannelsesaftale"-knap virkede ikke.
Fejl rettet, Hovedmenu, Stamklasse, Fravær: Når 'Vis kun aktive'-flueben ikke var sat viste den ikke alle elever som tidligere var aktive.
Stamdata, Rapportering: Tilføjet datakilde "Tilskud - Taxameter skolehjem beregninger".
19.029

23/9-2021

Stamdata, Eksamen, Indtast eksamenskarakter, Bevusudstedelse for enkeltfag: Der kan nu udstede beviser for HF Enkeltfagselever.
19.028

23/9-2021

Aktivitetsforside, Indhold: Man advares nu, hvis man forlader redigeringstilstand uden at have gemt, efter at have ændret på hvorvidt noget er Offentlig.
Fejl rettet, Fagvalg oversigt: Der kommer nu ikke fejl når man går ind og vil redigere et fagvalg
Fejl rettet: Hovedmenu, Klasse, Elever: Viser nu alt inden under Adresseliste
Stamdata, Beviser: Udstedelse af EUD-bevis giver nu en forklaring hvis den fejler på grund af eleven mangler en udmeldelsesdato.
Stamdata, Studieverifikation: 6714 og 6716 er nu også i listen af fag for Teknisk A.
19.027

23/9-2021

Aktivitetsforside, Indhold: Man advares nu, hvis man forlader redigeringstilstand uden at have gemt, efter at have ændret på hvorvidt noget er Lektie.
19.026

22/9-2021

Stamdata, Rediger Elev, AUB: I visse tilfælde kunne der ikke oprettes AUB-poster med status 'Slettes' ud fra foreslag.
Aktivitetsforside, Indhold, Redigering: Kopiering af materiale fra et forløb til et andet medtager ikke længere elevfeedback.
Stamdata, Eksamen, Prøveholdsverifikation: Fjernet verifikationsadvarsel om manglende eksamensaktivitet for større skriftlige opgaver i 'skriftlig opgave'-terminen.
Aktivitetsforside (samt øvrige steder bestemte typer redigeringsvinduer åbner): Firefox browseren: Genvejsknapper til at gemme (alt+shift+S) og lukke uden at gemme (alt+shift+Z) virker nu i dialogvinduer.
Stamdata, Hold, Verifikation: Fejlbeskeder, bortset fra fejlbesked om synkronisering med efteruddannele.dk, vises ikke længere for AMU/ÅU der er aflyst.
Fejl rettet, Holdets side, lærere-elever: Under Uddannelsesaftale er Periode nu synlig igen. Under Administrativ er Tilknytningsperiode igen synlig frem for Periode.
Fejl rettet, Holdets side, Lærere-Elever: Kunne give fejlsiden.
19.025

20/9-2021

Stamdata, Dataslet: Tilføjet ny datasletter til at slette gamle logposter for lektioner/aktiviteret.
Stamdata, Dataslet, Ansøger: Ansøger-oprydning er nu ændret, så ansøgere slettes efter ca. 5 år.
Stamdata, Dataslet: Tilføjet nyt faneblad "Lærer", hvor Lectio nu automatisk foreslår data der kan ryddes op på alle lærere på institutionen.
19.024

17/9-2021

Ingen versionsnoter.
19.023

17/9-2021

Stamdata, Dataslet: Tilføjet ny datasletter til at slette gamle eksamensterminer. Der slettes udgående censorer, samt prøvehold (karakterer slettes IKKE).
Holdets side, lærere-elever, uddannelsesaftale: Tilføjet uddannelsesordning.
Stamdata, Uddannelsesmodelen: Tilføjet Multiplan fag angivelse (true/false) samt detaljer om hvilke valgmuligheder der hører til under "Andet".
19.022

15/9-2021

Fejl rettet, Stamdata, Eksamen: Indlæsning af skriftlig censurplan, indgående fejlede.
Fejl rettet, Stamdata, Eksamen: Indsendelse af indberetning af elever til prøve fejlede.
Stamdata, Ungedatabaseindberetning: IB- og pre-IB regnes for gennemført, hvis undervisningsperioden slutter på sidste dag på et af eleven elevforløb.
Stamdata, Ungedatabase: Den daglige kørsel fejlede for enkelte skoler.
19.021

14/9-2021

Stamdata, Aktivitetsindberetning: IPL-migrering: CØSA-aktivitetsindberetning kører nu gennem IPL.
Stamdata, Rediger Elev: Tilføjet nyt faneblad "Dataslet", hvor Lectio nu automatisk foreslår data der kan ryddes op på eleven. F.eks. slette fraværsregistreringer 10 år efter eleven er stoppet på skolen.
Stamdata, Dataslet: Tilføjet nyt faneblad "Elever", hvor Lectio nu automatisk foreslår data der kan ryddes op på alle elever på institutionen.
Fejl rettet, Stamdata, Rediger elev, Praktikaftaler: Indlæsning af uddannelsesaftale kunne give fejlsiden.
Fejl rettet, Stamdata, Beviser, EUD, Erklæring om gennemført undervisningsbeviser: Underoverskrift var "Hovedforløbet" isf. "Grundforløbet".
Stamdata, Eksamen: Gamle indberetninger kan nu igen eksporteres som Excel-fil.
19.020

10/9-2021

Ingen versionsnoter.
19.019

8/9-2021

Stamdata, Elev, Bevis: En fejl der fik udstedelse af skolevejledningsbeviser for nogle typer af EUV1 elever til at fejle pga. fejlagtig krav om uddannelsesaftale er løst.
Stamdata, Elev, Aktivitetsindberetning: Et problem hvor en blank side blev vidst ved redigering af tilskud er løst.
Stamdata, Elev, DU: Felt til ophør af ret til danskuddannelsen er ikke længere obligatorisk.
19.018

7/9-2021

Stamdata, Rapportering: Tilføjet datakilde "Danskuddannelse".
Stamdata, Rapportering: Tilføjet betegnelse for fag og TMK i datakilden for Taxameter AMU.
Stamdata, Elev, DU: Tilføjet felt til ophør af ret til danskuddannelsen.
Fejl rettet, Stamdata, Rediger elev: Elever der er ikke er aktive på nogen afdelinger, blev vist selv om "Vis kun aktuelle afdeling"-fluebenet var sat.
19.017

3/9-2021

Stamdata, Eksamen, Hent udmelding: Karakterer fra Netprøver hentes nu via Integrationsplatformen.
Fejl rettet, Stamdata, Eksamen, Udmelding: Netprøver og Total skriftlig censurplan Hent-knapperne virkede ikke.
19.016

1/9-2021

Aktivitetsforsiden: redigering af indhold, Skiftet til at bruge katex under redigering, hvor formler nu ikke længere skæres af i højre ende, æøå vises korrekt, og der optages ikke længere en masse tom plads under formler.
19.015

1/9-2021

Stamdata, EUD, EUD Statistik: Der indberettes ikke lærerstyret undervisning for studieforberedende forløb.
EUD Skolebevis: Karaktererne 93, 94 og 95 resulterer nu i særlig tekst (fx. Der gives ikke karakter i faget) i kolonnen Særlige oplysninger.
EUD Skolebevis før aug 15: Beviset er nu udgået og prereform-elever skal derfor istedet have udstedt et 'EUD Skolebevis'.
Ny bevis: Det er nu muligt for EUD HF-elever at få udstedt bevistypen 'EUD erlæring om gennemført undervisning hovedforløb'.
DU indberetning: Kommune Faktura fordeller nu 30-70 fremfor 50-50 mellem Opstart og Færdiggørelse.
Elev, Karakterer: Delkarakterer fremgår ikke længere i tabellen under "protokollinjer (datagrundlag for eksamensbevis)".
19.014

31/8-2021

Fejl rettet, Stamdata, Bevis, Skolevejledning: Visse elever har ingen uddannelsesaftale og derfor skal læresteds-oplysninger ikke med på Skolevejledningen.
Stamdata, Bevis, Uddannelsesbevis: Det er nu muligt at manuelt udstede et Uddannelsesbevis for prereform-elever.
Fejl rettet, Stamdata, Bevis, EUD gennemført undervisning grundforløb: Bevistitel stod forkert på det endelige bevis.
Bogdepot, Opsætning: Skabelon hjælp er nu blevet til en fil som er lættere at kopiere fra.
19.013

26/8-2021

Brevskabeloner: Skabelonfelter filerne tager nu navn fra den brevskabelon type de representere
Eksamensmodul, Beviser, Masseudstedelse: Det er nu muligt at masseudstede 'EUD gennemført undervisning grundforløb'-beviser.
Stamdata, Rediger hold, Holdudbud: Lokation feltet har nu både lokation og gade sammen.
19.012

26/8-2021

Stamdata, AMU Voksenuddannelse.dk, Synkronisering, Hent opsamlede data: Der er nu lavet workaround for, at VUDK udsender pakker med samme batchnummer som blev brugt i EUDK. Dette har bevirket, at pakker ikke er blevet indlæst i Lectio da batchnumret allerede var behandlet.
Stamdata, AMU Voksenuddannelse.dk, Synkronisering: Fejl HoldPlac-88, -41 og -50 håndteres nu lokalt i Lectio.
Stamdata, Rapportering: Tilføjet feltet "Afsluttende termin" til datakilden "Elevforløb"
Stamdata, Brevskabeloner: Ny måde at få skabelon felter.
Stamdata, Rediger hold, AMU Brevskabeloner: Der er nu en fil med alle skabelonsfelter som kan kopieres.
Fejl rettet, Stamdata, Rediger hold, Amu Brevskabeloner: Fejl i navn på felterne:AMU_TILDMELDING_HOLDELEMENTSTARTDATE, AMU_TILDMELDING_HOLDELEMENTENDDATE, AMU_TILDMELDING_HOLDELEMENT_ALT_LOKATION, AMU_TILDMELDING_HOLDELEMENT_KURSISTPRIS, AMU_TILDMELDING_KURSISTPRIS_SUM, AMU_TILMELDING_TILDMELDINGSTYPE. Er rettet til: AMU_TILMELDING_HOLDELEMENTSTARTDATE, AMU_TILMELDING_HOLDELEMENTENDDATE, AMU_TILMELDING_HOLDELEMENT_ALT_LOKATION, AMU_TILMELDING_HOLDELEMENT_KURSISTPRIS, AMU_TILMELDING_KURSISTPRIS_SUM, AMU_TILMELDING_TILMELDINGSTYPE.
Fejl rettet, Stamdata, Eksamen, XPRS: Indsendelse af indberetninger gav fejlsiden de sidste par dage: Indberetninger blev indsendt, men Lectio fejlede under modtagelse af svaret. Disse indberetninger bør generelt sendes igen.
19.011

24/8-2021

Stamdata, Holdoversigt: Det er nu muligt at lave en avanceret søgning.
Stamdata, Rediger hold, Amu tilmeldingsbreve: Der er tilføjet 3 nye felter for brevskabeloner: AMU_TILMELDING_INFO_MODTAGER, AMU_TILDMELDING_HOLDELEMENT_KURSISTPRIS, AMU_TILDMELDING_HOLDELEMENT_KURSISTPRIS_SUM.
Stamdata, Brevflet: Tilføget HOLD_NOTE1 - HOLD_NOTE2 - HOLD_NOTE3 - HOLD_NOTE4
Stamdata, Brevflet, genrelle holdfelter: Tilføjet felterne: HOLD_NOTE1, HOLD_NOTE2, HOLD_NOTE3 samt HOLD_NOTE4.
Fejl rettet, Stamdata, Eksamen, XPRS: Problemer med indsendelse af Censorkompetenceindberetning, prøveplanindberetning, indberetning af elever til prøve, ansøger til optagelsesprøve, samt lærerfriholdelseindberetning virker nu igen efter rettelser i konverteringen til IPL.
Fejl rettet, Optag.dk: Fordelingsrapporter. 2021 Ansøgertal opdateret.
Fejl rettet Fagvalg: Bioteknologi A og Geovidenskab A som studieretningsfag medfører hhv. Kemi A og Fysik A også er studieretningsfag.
Fejl rettet, Stamdata, Beviser, Skolevejledning: Kunne ikke udstede Skolevejledning der indeholdte flere eksamens-protokollinjer for samme fag.
19.010

23/8-2021

Fejl rettet, Beviser, Prøvebevis (gymnasielt): Tilføjet manglende bagside-tekst.
Fejl rettet, Stamdata, Rediger hold: Siden fejlede når man tilføjede tilmelding.
19.009

23/8-2021

Stamdata, EUD statistik: Statistikindberetningen medtager nu al lærerstyret undervisning fra 6 måneder før aktueldato og frem til i går (dagsdato-1 dag).
Stamdata, Hold, AMU tilmeldinger: Begrebet kontrakuddannelse er nu fjernet fra tilmeldingens fagtilknytninger og findes nu kun på tilmeldingen.
Fejl rettet, Stamdata, Servicestatus: Link til Voksenuddannelse.dk virkede ikke.
Fejl rettet, EUD, Skolebevis: Kunne i visse tilfælde fejle ved udstedelse.
Ændring af brevskabelon feltet AMU_HOLD_LOKATION
Fejl retttet, brevflet: fixet til at bruge lokation istedet for betegnelse ved brug af felterne «AMU_HOLD_LOKATION» og «AMU_TILDMELDING_HOLDELEMENT_ALT_LOKATION»
SU: Generering af uddannelsesdataindberetning fejlede hvis en eller flere elever havde overlap i SU-berettigede perioder mellem uddannelser. Nu indberettes der istedet kun ophørshændelser indtil overlappet fjernes.
Fejl rettet, AMU, Tilmeldinger: Brevliste på tilmelding viste elevens breve for alle tilmeldinger, og ikke kun for den aktuelle tilmelding.
Fejl rettet, Løn: Masseredigér lønposter og løntillig kunne give fejlsiden hvis lærere have flere løntillæg i samme eksamenstermin.
19.008

18/8-2021

Stamdata, Eksamen: XPRS-kommunikation foregår nu gennem STILs nye Integrationsplatformen. Derfor kræves nu, at institutioner har godkendt at MaCom/Lectio må kommunikere med XPRS på skolens vegne (opsættes på tilslutning.stil.dk).
19.007

16/8-2021

Ingen versionsnoter.
19.006

16/8-2021

Ingen versionsnoter.
19.005

13/8-2021

Aktivitetsforside: Ændring i feedback ved udledelse af foreslåede titel under indsættelse af links.
Fejl rettet, Stamdata, Statistik AMU: Dannelse af indberetning kunne fejle, når der var amu hold som ikke var markeret som indberet til VUDK.
Stamdata, Rediger hold, Beviser: Nye fane "Beviser" hvor det for skoleforløbs-hold er muligt at masseudstede Skolevejledninger.
Fejl rettet, Ansøger, Fordeling: Fejler ikke længere ved inaktivering af ansøger.
Fejl rettet, Stamdata, Beviser, Skolevejledning: Det er nu muligt at påføre både standpunkt- og delkarrakter-protokollinjer for samme fag ved udstedelse af Skolevejledninger.
Stamdata, Beviser, Skolevejledning: CVR-nummer fremgår nu af skolevejledning, så det er muligt at sende til virksomhed via arkivsystem.
19.004

11/8-2021

Fejl rettet, Stamdata, Hold, Amu: Tilmeldingers mobilnr og arbejdsgivermobil kræver nu ikke længere præcist 8 tal.
AMU, Priser: Fakturaforslag og holdverifikation for private amu-udbydere anvender nu priser med moms iht. takstkataloget.
AMU, Priser: Fakturaforslag og holdverifikation beregner nu pris 0 for omprøver.
19.003

9/8-2021

Fejl rettet, Ansøger, Quicksøgning: Bestemte ansøgere kom imod forventning ikke med i søgeresultatet.
19.002

6/8-2021

Ansøger import: Giver nu en let læselig fejlbesked, når en institution ikke er valgt. Fejl rettet, Skolehjem: Søgning på elev kunne give fejlsiden.
Skemalægning: Det er nu muligt at udrulle kun et antal dage af et skema.
19.001

4/8-2021

Fejl rettet, Avanceret skema: Tilføjelse af elementer var langsomt.
Stamdata, AMU, Voksenuddannelse.dk: Tilføjet sortering og 'paging' til Hold med fejl.
AMU: Holdudbudspriser for holdelementer verificeres nu mod prisen for holdelementets første periode, og ikke som hidtil mod holdelementstartdatoen.
Fakturering: Der foreslås ikke nulfakturaer.
19.000

2/8-2021

Fejl rettet, Ungedatabasen: Oprettelse af frafaldstruet-hændelse kunne give fejlsiden.
Fejl rettet, Rediger Aktiviteter: De ønskede ændringer blev foretaget på alle aktiviteter, og ikke kun på de valgte.
Ungedatabasen: Ændring af startdato for elevforløb fra og til datoer i perioden 1. til 20. august forårsager nu ikke udb-hændelser.

 

 

Tidligere versioner