<H1>Anvendelse af Lectio på STX og VUC Bornholm.</H1>

<B>Generelt:</B>
Lectio er et web-baseret skema- og ressourcestyrings program. Alle data ligger på en ekstern server, og vedligeholdes/benyttes via Internet.
Lectio er et dynamisk skemaprogram - hver lektion er individuel og kan ændres løbende.
Alle har - uden login - adgang til samtlige skemaoplysninger for alle elever, lærere, lokaler og øvrige ressourcer (EDB, AV mm.). Dette omfatter også skemaændringer, lektionsnoter og modulregnskab for holdene.
Via "avanceret skema" kan man finde mødetidspunkter, ledige lokaler og ressourcer.
Med login kan elever og lærere derudover:
Se fravær og karakterer, når disse er givet. Oprette og besvare spørgeskemaer.
NB: spørgeskemaer skal indeholde formål samt oplysninger om hvilket regi det laves i (hold, elevråd, faggruppe)
Med login kan lærere derudover:
Reservere ledige lokaler og AV-ressourcer.

På BG er praksis fortsat at alle skemaændringer sker via kontoret.
Der føres log over alle besøg og ændringer.

<H1>Spilleregler Lectio på STX og VUC Bornholm.</H1>
<B>ELEVER</B>
1. Kontroller dit skema på Lectio hver dag efter kl.16. Indtil dette tidspunkt kan der nemlig komme ændringer i dit skema.
Akutte aflysninger vil kunne ses fra kl. 8.30 om morgenen. Ved sådanne aflysninger bliver telefonkæden sat i gang.

2. Noten til de aflyste lektioner fortæller om man har fri eller skal have noget andet. Hvis  der i noten står: "Afvent" betyder det at der arbejdes på at finde en vikar.

3. Kontroller dit fravær løbende, så fejl kan blive rettet hurtigst muligt (tal med din faglærer) Du skal være logget ind for at kunne dette. (Menupunkt fravær)
Såfremt du har problemer med koden til Lectio kan du henvende dig til skolens administration for at få en ny kode.

3. Under menupunktet "hold" kan du se en liste over gennemførte og planlagte lektioner.

4. Du kan se dine karakterer under menupunktet karakterer. (husk log ind)


<B>LÆRERE</B>
Praksis på BG er fortsat at alle skemaændringer sker via kontoret.

1. Aflysning af timer skal ske hurtigst muligt. Ved akutte aflysninger (senere end kl 16 dagen før) skal telefonkæden sættes i gang som altid.
Der ringes til kontoret mellem kl. 8 og 8.30. Eleverne i første modul skal så vidt muligt være varslet via telefonkæden.

2. Andre aktiviteter: ekskursioner, fællestimer, kurser, møder o.l. lægges ind også selv om de ikke har undervisningsmæssige konsekvenser.

3. Oversigt over afholdte og planlagte lektioner kan ses ved at finde sig selv under "lærer" og klikke på "årsopgørelse".

4. Udnyttelse af timer ved aflysning. Såfremt du har brug for timer, kan du i det daglige holde øje med aflysninger, der giver dig mulighed for at indhente det forsømte. Det gælder naturligvis først og fremmest stamklasserne. Ledige hold vises i "lærer" skemaet med gråt. Man kan også snakke med Anne Mette, som hidtil.

5. Møder o.l. er det en god ide at taste ind i lectio. Oprettes som: "Anden aktivitet".

6. Større ændringer, vil blive foretaget af administrationen. f.eks. 3.g opgaver, terminsprøver, reservationer til AT-uger o.l..

7. Fravær registreres som hovedregel i timen på den opstillede computer. Alternativt kan forsømmelserne noteres på en liste og indtastes i lectio senere samme dag.
Skriftlige opgaver der indgår i elevernes fravær, skal tastes ind i lectio. Menupunkt: angiv fravær - opret opgave.


STX/14-08-2012For hjælp til Lectio se: Lectio vejledninger.