Retningslinjer for brug af Lectio  
Lectio bruges til planlægning og administration, herunder: ændringer af planlagte lektioner, fraværsregistrering, karaktergivning, lektiegivning, studieplaner og undervisningsbeskrivelser.

Skemaændringer
Når der laves ændringer, har hensynet til elevernes skema selvfølgelig 1. prioritet. Ændringer skal altid være pædagogisk begrundet, med mindre andet er aftalt med AH. Grundskemaet er det ideelle i forhold til opgavefordelingen (herunder de individuelle lærerønsker). Derfor må der ikke ved bytninger og flytninger opstå skemafrie dage, med mindre det er aftalt med AH. Ændringer må ikke foretages senere end 48 timer før en lektions afholdelse.

Den enkelte lærer må gerne i Lectio
• flytte egne lektioner til ledige moduler
• bytte lektioner i egne klasser med andre af klassens lærere
• oprette lektioner, så at holdet når sin norm

Den enkelte lærer må i Lectio derimod ikke
• aflyse egne lektioner
• blokere sig selv ved at oprette ”Anden aktivitet” (undtagen når det drejer sig om arbejdsmæssige møder)
• foretage ændringer i andres lektioner
• foretage ændringer, der berører 4. modul, torsdag i foråret

Administrative opgaver  
Den enkelte lærer skal i Lectio
• oprette skriftlige opgaver
• lave fraværsregistrering (herunder registrere manglende aflevering af skriftlige opgaver). Indtastningen skal være på plads senest ved udgangen af den uge, hvor timerne afholdes
• oprette studieplaner og undervisningsbeskrivelser
• indtaste karakterer
• indskrive lektier, normalt senest kl. 16 arbejdsdagen før lektionens afholdelse. (Lektier gives selvfølgelig normalt også for i slutningen af timen)
• løbende følge sine holds gennemførelsesprocent.

For så vidt angår de tværfaglige forløb (at, nv, nf, ks) de respektive undervisningsteams sørge for, at timerne figurerer korrekt i skemaet.

Ved sygdom
Ring til kontoret om morgenen mellem 7.30 og 8.00.. Man kan tillige - hvis man om morgenen konstaterer, at man er syg - aflyse første modul i Lectio for at undgå, at eleverne møder forgæves.

Aflysninger
i forb. med
• kurser: AH skal have besked om aflysninger senest 3 uger i forvejen. Den enkelte lærer må ikke selv aflyse i Lectio
• ferie-/fridage: skal aftales med AH med de gældende frister. AH laver aflysninger mv. i Lectio
• omsorgsdage: skal stadig hen over AH, der laver aflysninger mv. i Lectio


Sikkerhed i forbindelse med brug af Lectio
Password skal skiftes mindst hver 3. måned:
• ved skoleårets start
• november
• februar
• maj

Password skal bestå af mindst 8 karakterer. Der skal indgå både tal og bogstaver, både store og små bogstaver.

Man bør undgå, at elever ser én over skulderen, når man indtaster password.
Ved den mindste formodning om, at ens password kan være blevet opsnappet, skal det ændres.
Hvis en lærer lader sin computer ude af syne, bør han/hun sikre sig, at andre ikke har
adgang til Lectio på computeren.
Du ændrer password i Lectio her: Indstillinger –> Skift adgangkode

Revideret april 2014

For hjælp til Lectio se: Lectio vejledninger.