Science Life
(Biologi A, Kemi B, Idræt B)
1. år 2. år 3. år
1. semester 2. semester 3. semester4. semester 5. semester6. semester
Obligatoriske fag
Almen sprogforståelse
Naturvidenskabeligt grundforløb
Fysik CFysik C
Samfundsfag CSamfundsfag C
Matematik BMatematik BMatematik BMatematik B
Engelsk BEngelsk BEngelsk BEngelsk B
Historie AHistorie AHistorie AHistorie AHistorie AHistorie A
Dansk ADansk ADansk ADansk ADansk ADansk A
Religion CReligion C
Oldtidskundskab COldtidskundskab C
Studieretningsprojekt
Studieretningsfag
Kemi BKemi BKemi BKemi B
Idræt BIdræt BIdræt BIdræt BIdræt BIdræt B
Biologi ABiologi ABiologi ABiologi ABiologi ABiologi A
Valgfag
2. fremmedsprog som valgfag: Du har ved tilmelding valgt et fremmedsprog. Har du valgt fransk eller tysk B fortsætter, skal du vælge et valgfag på A-niveau i 3.g
Fransk begyndersprog AFransk begyndersprog AFransk begyndersprog AFransk begyndersprog AFransk begyndersprog AFransk begyndersprog A
Fransk fortsætter BFransk fortsætter BFransk fortsætter BFransk fortsætter B
Spansk begyndersprog ASpansk begyndersprog ASpansk begyndersprog ASpansk begyndersprog ASpansk begyndersprog ASpansk begyndersprog A
Tysk fortsættersprog BTysk fortsættersprog BTysk fortsættersprog BTysk fortsættersprog B
Kunstnerisk fag som valgfag: Du har ved tilmelding valgt et kunstnerisk fag på C-niveau
Billedkunst CBilledkunst C
Dramatik CDramatik C
Mediefag CMediefag C
Musik CMusik C
Hvis du som 2. fremmedsprog har valgt fransk eller tysk fortsætter på B-niveau, skal du vælge et valgfag på A-niveau.
Engelsk AEngelsk A
Fransk fortsætter AFransk fortsætter A
Kemi AKemi A
Matematik AMatematik A
Tysk fortsættersprog ATysk fortsættersprog A
Du skal vælge et valgfag på C-niveau.
Billedkunst CBilledkunst C
Dramatik CDramatik C
Erhvervsøkonomi CErhvervsøkonomi C
Filosofi CFilosofi C
Informatik CInformatik C
Latin CLatin C
Mediefag CMediefag C
Musik CMusik C
Naturgeografi CNaturgeografi C
Psykologi CPsykologi C