Sprog og Kultur - Fransk
(Engelsk A, Spansk begyndersprog A, Fransk begyndersprog B)
1. år 2. år 3. år
1. semester 2. semester 3. semester4. semester 5. semester6. semester
Obligatoriske fag
Almen sprogforståelse
Naturvidenskabeligt grundforløb
Fysik CFysik C
Samfundsfag CSamfundsfag C
Matematik CMatematik C
Biologi BBiologi BBiologi BBiologi B
Idræt CIdræt CIdræt CIdræt CIdræt CIdræt C
Historie AHistorie AHistorie AHistorie AHistorie AHistorie A
Dansk ADansk ADansk ADansk ADansk ADansk A
Oldtidskundskab COldtidskundskab C
Religion CReligion C
Studieretningsprojekt
Studieretningsfag
Fransk begyndersprog BFransk begyndersprog BFransk begyndersprog BFransk begyndersprog B
Spansk begyndersprog ASpansk begyndersprog ASpansk begyndersprog ASpansk begyndersprog ASpansk begyndersprog ASpansk begyndersprog A
Engelsk AEngelsk AEngelsk AEngelsk AEngelsk AEngelsk A
Valgfag
Kunstnerisk fag som valgfag: Du har ved tilmelding valgt et kunstnerisk fag på C-niveau
Billedkunst CBilledkunst C
Dramatik CDramatik C
Mediefag CMediefag C
Musik CMusik C
Du skal vælge et valgfag på C-niveau.
Billedkunst CBilledkunst C
Dramatik CDramatik C
Erhvervsøkonomi CErhvervsøkonomi C
Filosofi CFilosofi C
Informatik CInformatik C
Kemi CKemi C
Latin CLatin C
Mediefag CMediefag C
Musik CMusik C
Naturgeografi CNaturgeografi C
Psykologi CPsykologi C
Du skal vælge et valgfag på minimum B-niveau.
Billedkunst BBilledkunst B
Biologi ABiologi A
Dramatik BDramatik B
Filosofi BFilosofi B
Fransk begyndersprog AFransk begyndersprog A
Fysik BFysik B
Idræt BIdræt B
Informatik BInformatik B
Kemi BKemi B
Latin BLatin B
Matematik BMatematik B
Mediefag BMediefag B
Musik BMusik B
Naturgeografi BNaturgeografi B
Psykologi BPsykologi B
Religion BReligion B
Samfundsfag BSamfundsfag B
Du skal vælge et valgfag på minimum B-niveau.
Billedkunst BBilledkunst B
Biologi ABiologi A
Dramatik BDramatik B
Filosofi BFilosofi B
Fransk begyndersprog AFransk begyndersprog A
Fysik BFysik B
Idræt BIdræt B
Informatik BInformatik B
Kemi BKemi B
Latin BLatin B
Matematik BMatematik B
Mediefag BMediefag B
Musik BMusik B
Naturgeografi BNaturgeografi B
Psykologi BPsykologi B
Religion BReligion B
Samfundsfag BSamfundsfag B