Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2017/18 - 2019/20
Institution Johannesskolen
Fag og niveau Idræt C
Lærer(e) Jeppe Vedel Sonne, Kasper Kragh Andersen, Stefan Jensen
Hold 2017 id/x (1x id, 2x id, 3x id)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Boldbasis
Titel 2 Grundtræning med fokus på CrossFit
Titel 3 Atletik
Titel 4 Opvarmning
Titel 5 Danseperformance
Titel 6 badminton
Titel 7 Træningsprojekt
Titel 8 Basketball
Titel 9 Dans og koreografi

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Boldbasis

Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Grundtræning med fokus på CrossFit

Grundtræning med fokus på crossfit.
Basal viden om hvordan muskler bevæger leddene og dermed kropsdelene.
Muskelkontraktionsformer: koncentrisk, excentrisk, statisk.
Simpel bevægelsesanalyse:
CrossFit-øvelserne inddeles i fire overordnede kategorier: Hoftedominant, knædominant, træk, pres.
Workout Of the Day (WOD) Forskellige principper.
Praktisk prøve, hvor egen WOD med elementer fra kategorierne afprøves.
Teoretisk prøve om WOD og bevægelsesanalyse
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Atletik

Indhold
Omfang Estimeret: 7,00 moduler
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Opvarmning

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 4,00 moduler
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 Danseperformance

Indhold
Omfang Estimeret: 7,00 moduler
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 6 badminton

Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 8 Basketball

Teknik:
Ballhandling: alm. dribling, cross over, in and out,
Afleveringer: en-hånds, tohånds, studs, bevægelse
Lay-up fra begge sider
stående skud fra forskellige positioner

Taktik:
Angrebsåbninger: Screeninger, cuts
Forsvar: position og bevægelse ift. bold. rebound

Der spilles med få regler: skridt, dobbeltdribling, tydelige fejl. Det meste spil foregår uden fast-break

Praktisk prøve: Lille teknik bane: Driblinger, tohånds-aflevering, lay-up, rebound, stående skud.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 9 Dans og koreografi

Vi anvender danseappen Badjango.

Opbygning af egen koreografi
Labans teori om bevægelse (BESS)
Musik til understøttelse af koreografi
Koreografiske virkemidler eksemplificeret ved dansehjulet

Fremvisning af to minutters koreografi med krav om brug af koreografiske virkemidler

Aflevering med kort beskrivelse af koreografi og den anvendte musik
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer