Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2017/18 - 2019/20
Institution Johannesskolen
Fag og niveau Idræt C
Lærer(e) Mikkel Anker Larsen
Hold 2017 id/y (1y id, 2y id, 3y id)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Boldbasis
Titel 2 Crossfit og grundtræning
Titel 3 cricket
Titel 4 Moderne Dans, performance og koreografier
Titel 5 Opvarmning til musik
Titel 6 mentaltræning
Titel 7 volley og beach
Titel 8 træningsprojekt
Titel 9 badminton
Titel 10 opsamling og teori

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Boldbasis

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Crossfit og grundtræning

Vi arbejder med crossfit, som eksempel på grundtræning og indrager her grundprincipper for træning. Samtidig køres samarbejde med Biologi B, hvor der arbejdes med teorien bag muskelmikro og makroanatomi, samt bevægelsesanalyse og muskelfunktion
Vi ser også på crossfitorganisationen, kropsidelaler, og træningsform og kultur  vha. dokumntarfilmen vi ser.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Moderne Dans, performance og koreografier

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 5,00 moduler
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 6 mentaltræning

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 7 volley og beach

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer