Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2017/18 - 2019/20
Institution Johannesskolen
Fag og niveau Idræt C
Lærer(e) Kasper Kragh Andersen
Hold 2017 id/z (1z id, 2z id, 3z id)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Boldbasis
Titel 2 CrossFit
Titel 3 Ultimate
Titel 4 Opvarmning til musik
Titel 5 Skumtennis
Titel 6 Træningsprojekt
Titel 7 Basketball
Titel 8 Dans og koreografi

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 2 CrossFit

Grundtræning med fokus på crossfit.
Basal viden om hvordan muskler bevæger leddene og dermed kropsdelene.
Muskelkontraktionsformer: koncentrisk, excentrisk, statisk.
Simpel bevægelsesanalyse:
CrossFit-øvelserne inddeles i fire overordnede kategorier: Hoftedominant, knædominant, træk, pres.
Workout Of the Day (WOD) Forskellige principper.
Praktisk prøve, hvor egen WOD med elementer fra kategorierne afprøves.
Teoretisk prøve om WOD og bevægelsesanalyse
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Ultimate

Kasteteknik. I skal kunne udføre to af de tre basiskast (forhånd, baghånd og hammer)
Pivotering
Cuts
Stack
Opdækning

Spillets gang: igangsætning, spil, scoring, overgang fra angreb til forsvar og omvendt.
Regler: Fejl, nøl, Spirit of the game

Spirit of the game score sheet

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Opvarmning til musik

Principper for grundopvarmning:
Teori om overgang fra hvile til arbejde
Præstationsoptimering vha. opvarmning
Teori om musiks tempo ift. BPM
Praktisk opvarmning til musik (gang/løb, ledopvarmning, styrke, puls, stræk)
Praktisk/teoretisk opvarmningsopgave (fremvisning og instruktion af eget opvarmningsprogram og aflevering af programskitse med tilhørende BPM-tælling og sangstruktur af musiknummer, som anvendes i programmet)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 Skumtennis

Forløbet har primært fokus på slagteknik.
Serv, Forhånd, baghånd, flugtninger/smash
Greb
Position på banen
Position ift. bolden
Forberedelse til slag
Selve slaget
Follow through

Basal taktik.
Placering på banen
Bevægelse inden slag
Singlespil, doublespil
Tælling
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 7 Basketball

Teknik:
Ballhandling: alm. dribling, cross over, in and out,
Afleveringer: en-hånds, tohånds, studs, bevægelse
Lay-up fra begge sider
stående skud fra forskellige positioner

Taktik:
Angrebsåbninger: Screeninger, cuts
Forsvar: position og bevægelse ift. bold. rebound

Der spilles med få regler: skridt, dobbeltdribling, tydelige fejl. Det meste spil foregår uden fast-break

Praktisk prøve: Lille teknik bane: Driblinger, tohånds-aflevering, lay-up, rebound, stående skud.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 8 Dans og koreografi

Vi anvender danseappen Badjango.

Opbygning af egen koreografi
Labans teori om bevægelse (BESS)
Musik til understøttelse af koreografi
Koreografiske virkemidler eksemplificeret ved dansehjulet

Fremvisning af to minutters koreografi med krav om brug af koreografiske virkemidler

Aflevering med kort beskrivelse af koreografi og den anvendte musik
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer