Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2017/18 - 2019/20
Institution Johannesskolen
Fag og niveau Dansk A
Lærer(e) Kim Byvald, Tine Kryschanoffsky
Hold 2017 DA/z (1z DA, 2z DA, 3z DA)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Tekstlingvistik #1
Titel 2 Introduktion til litterær tekstanalyse #1
Titel 3 Mellemkrigstiden #1: Ekspressionisme
Titel 4 Frihed og fangenskab
Titel 5 Forløb#5 Nyhedskriterier mv
Titel 6 Forløb 6 Litteraturhistorie
Titel 7 Lyrik
Titel 8 Forløb#8 Romantikken
Titel 9 Multimodalitet
Titel 10 Værklæsning
Titel 11 Det moderne gennembrud
Titel 12 Forløb#12 Det moderne gennembrud
Titel 13 Forløb#13 Den reflekterende artikel/multimodalitet
Titel 14 Forløb#15dokumentar
Titel 15 Diskursanalyse
Titel 16 Værklæsning Babettes gæstebud
Titel 17 Realisme og modernisme
Titel 18 70, 80, 90
Titel 19 Repetition

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Tekstlingvistik #1

Et introducerende forløb om kohæsion og kohærens med fokus på sproglige forbindere og referentkoblinger. Eleverne arbejder med udfærdigelsen af en tale, hvor de skal opstille argumenter.

Materiale:
Anne Marie Heltoft, m.fl.: Sætningskoblinger, i; Grammatikporten, Dansklærerforeningen 2017.
Den klassiske disposition.
Det retoriske pentagram.
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Udkast: tale 04-12-2017
Udkast: tale- version 2 08-12-2017
Omfang Estimeret: 4,00 moduler
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Introduktion til litterær tekstanalyse #1

Introduktion til litterær tekstanalyse. Forløbet fokuserer på læring af litteraturanalytiske begreber og aktiv lektielæsning ved brug af notatteknik. endvidere præsenteres eleverne for begrebet oplevelsesskrivning, som er en umiddelbar tilgang til den litterære tekst. Eleverne skal øve sig på, at fagliggøre deres umiddelbare læsning ved omskrivninger. Klassen anvender en allerede læst novelle fra grundforløbet.

Materiale:

Pil Dahlerup: Definitioner, i; Dansk litteratur. Middelalder bd. 1 1998
Peter Heller Lützen: Motiv og tema, i: Analyse og relevans, Dansklærerforeningen 2003
Peter Heller Lützen: Fortælleren, i: Analyse og relevans, Dansklærerforeningen 2003
Peter Heller Lützen: Personer, i: Analyse og relevans, Dansklærerforeningen 2003

Katrine Marie Guldager: En skilsmissehistorie, i: København 2004
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Oplevelsesskrivning_En skilsmissehistorie 05-01-2018
Læseskrivning: motiv og tema 15-01-2018
Omfang Estimeret: 5,00 moduler
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Mellemkrigstiden #1: Ekspressionisme

Et forløb om ekspressionisme og introduktion til den studieforberedende opgave: DHO, herunder præsentation af funktioner i skriveprogrammet Word samt skrivehandlingerne: redegørelse, analyse og diskussion.

Materiale:
Rud. Broby: ODALISK - SKØNHED, i; BLOD 1922
Rud. Broby: ENESTE, i; BLOD 1922
Rud. Broby: FORAARET KOMMER TIL CAFEEN, i; BLOD 1922
Tom Kristensen: Det blomstrende slagsmål, i; Fribytterdrømme 1920
Bo Hakon Jørgensen: Rud. Broby: FORAARET KOMMER TIL CAFEEN, i; Mastetoppe 1997
Niels Martinov: Ekspressionisme, i; Litterære ismer 1996

Eleverne har tid til at skrive i modulerne og afleverer en analyseopgave i forlængelse af forløbet (Lectio).


I forløbet præsenteres eleverne tillige for læseteknik og læsetræning. De læser følgende værker hjemme: Svend Åge Madsen: Se dagens lys 1980 og Knud Sønderby: Midt i en Jazztid 1931. Eleverne afleverer en anmeldelse af bøgerne (OneNote).
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Ekspressionisme 12-03-2018
Omfang Estimeret: 6,00 moduler
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Frihed og fangenskab

Præsentation af emnet: frihed og fangenskab samt arbejde med teksterne til DHO og studieturen.

Materiale:

Kompendium 1: 1933-1940:

Johan Fjord Jensen: Kulturradikalisme, i; Dialog Nr. 3/4, side 4-23 1960
Redaktionen: Hvad vil "Frisindet Kulturkamp"?, i; Kulturkampen hefte 2, side 4-6 1935
Kjeld Abell: Af: Melodien der blev væk (Første akt) 1935
Harald Herdal: kolonihaven, i; Bisser 1933
Nordal Grieg: Til Ungdommen 1936

Kompendium 2: 1940-1945:

Otto Gelsted: Den niende april 1940
Poul Henningsen: Man binder os på mund og hånd 1940
Morten Nielsen: Øjeblik 1944
Halfdan Rasmussen: Bare en regnvejrsaften 1944
Ole Wivel: Det drejer sig om min søn - , Haftkartei og Todesurteil vollstreckt, i: I Fiskens Tegn 1948
Ole Wivel: Vrede unge mænd 1958
Morten Nielsen: Dette er ikke døden 1945
Kim Malthe Bruun: Af: Kim 1945
Morten Nielsen: Af: Rapport fra Stutthof 1947
Ole Wivel: Lazarus 1949
Tove Ditlevsen: De tyske soldater 1945

Kompendium 3: 1945-1956

Ole Sarvig: Husene, i; Menneske 1948
H. C. Branner: Humanismens Krise, i; Erik Knudsen og Ole Wivel (red): Kulturdebat 1944-58 1958
Martin A. Hansen: Agerhønen, i; Agerhønen 1947
Tove Ditlevsen: Liljekonval og  Mit Hjerte, i; Pigesind 1939
Tove Ditlevsen: De evige tre, Ensomme mennesker, Den niende måned, Bedraget og De fyrre år, i; Finn Stein Larsen: Dansk lyrik 1915-55 1979
Tove Ditlevsen: Den fulde frihed, i; Den fulde Frihed 1944
Ole Ravn: Litteraturen 1945-75, i; Dansk litteratur 2, 1945-1975. Brydninger og tendenser 1976

I forbindelse med forløbet afleverer eleverne en oplevelsesskrivning i kølvandet på besøget i Therissienstadt samt en novelle om emnet Frihed og fangenskab.

Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Therisienstadt 22-04-2018
Novelle 27-04-2018
Omfang Estimeret: 7,00 moduler
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 7 Lyrik

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 6,00 moduler
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 10 Værklæsning

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 5,00 moduler
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer