Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2018/19 - 2019/20
Institution Johannesskolen
Fag og niveau Engelsk A
Lærer(e) Christian Hülnhagen
Hold 2017 EN/g1 (2y EN1, 3g EN1)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Skriveforløb: Non-fiction
Titel 2 Americana including Midterm Election
Titel 3 Midterm elections 2018
Titel 4 India
Titel 5 Britain: From Island to Empire and Back
Titel 6 An American Allegory
Titel 7 Shakespeare's Poetry
Titel 8 Serious Business - Satire , Wit and Humor
Titel 9 Global English

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Skriveforløb: Non-fiction

Skriveforløb til non-fiktion tekster med fokus på form og indhold af det analytiske essay.


Gennemgang af følgende metoder til analyse af non-fiktions tekster og deres målrettet anvendelse.
- Lingvistisk analyse med indragelse viden om af konnotationer, semantiske felter og tekstens sproglige funktioner.
- Stilistisk analyse, herunder ordvalg, syntaks og sproglige virkemidler.
- Kommunikationsanalyse
- Argumentationsanalyse
- Retorik samt appelformer
- Diskursanalyse

Tekster:
Sarah Palin: "Why They Serve" (2010).

Andy Carrington: "Is Tattooing a Form of Self-Mutilation?" (2012).

Brendan O’Neill, “Tattoos were once a sign of rebellion — now they
are evidence of craven conformity to cultural norms” (2014).

Alexis Sachdev, “In Defense of Ink”(2010).

Nerdwriter1: "How Donald Trump Answers A Question"
Offentliggjort den 30. dec. 2015.
Link: https://www.youtube.com/watch?v=_aFo_BV-UzIIndhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Delprøve virtuel 06-09-2018
Delprøve i timen 20-09-2018
Argumentation analysis 23-09-2018
Omfang Estimeret: 12,00 moduler
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Americana including Midterm Election

Introduction to central American values and beliefs such as American Exceptionalism, the Frontier Myth, Manifest Destiny and the American Dream.
We will read central historical documents such as the Declaratioin of Independence, the Constitution and the Gettisburg Address.

Texts:
"American Political Culture" PDF handout

David Nye: "Contemporary American Society" Chapter 11.

City Upon a Hill: "Summary of John Winthrop's "Model of Christian Charity".
Link: http://www.sjsu.edu/faculty/wooda/s149/149syllabus5summary.html

"Colonial America & Revolution" PDF handout

On the US Constitution
Link: https://www.history.com/topics/united-states-constitution/constitution

Mette Holm: "Being American", s. 38-43.

Conor Lynch: "Death of the Reagan revolution: Why the Southern Strategy is beginning to come undone" (2015).

T.J. Raphael: "How one political ad held back a generation of American inmates" (2015).
Link: https://www.pri.org/stories/2015-05-18/what-willie-horton-wrought

Jason Wilson: "Hiding in plain sight: how the 'alt-right' is weaponizing irony
to spread fascism". (2017)
Link: https://www.theguardian.com/technology/2017/may/23/alt-right-online-humor-as-a-weapon-facism

"Manifest Destiny"
Link: https://www.history.com/topics/westward-expansion/manifest-destiny

Martin Luther King: "I Have A Dream".

Nancy Duarte: "Learn to Analyze Martin Luther King's Speech by Breaking down the Text into Shapes."
Link: https://www.youtube.com/watch?v=l39CL0t-jyM
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 18,00 moduler
Dækker over: 20 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 India

Dette forløb sætter fokus på Indiens fortid som Britisk koloni, såvel som processen til uafhængig stat og international aktør i samtiden. Den historiske og kulturelle baggrund spillen en væsentlig rolle i arbejdet med engelsksproget tekster og det skønlitterære materiale.
Målet er at igennem viden og forståelse af historiske og samtidige Indiske forhold at diskutere Indiens rolle som det største engesksproget land og dets forhold til Storbritannien igennem tiden. Under forløbet tager klassen på studierejse til Delhi i Indien og præsenterer derefter forskellige sociokulturelle aspekter af det indiske samfund som de har oplevet under deres ophold.

Tekster:
Jawaharlal Nehru: "How Britain Ruled India" fra “Another England”  - Tekster om det engelske samfund – ved  Marianne Holmen, Annette
Olsen og Peter Thorning, Hans Reitzel’s forlag, 1981.  Side 24 – 31.

George Orwell: "Shooting an Elephant"

Larry Slawson: "Capitalism and the Expansion of Imperialism". (2017)
Link: https://owlcation.com/humanities/Capitalism-and-the-Expansion-of-Imperialism

Film: Richard Attenborough: "Gandhi", (1982).

Colin Bertram: "How Accurate Is the Movie 'Gandhi'?" (2018).
Link: https://www.biography.com/news/how-accurate-is-the-movie-gandhi

Zareer Masani: "English or Hinglish - which will India choose?" (2012).
Link: https://www.bbc.com/news/magazine-20500312

Salman Rushdie: "Midnight's Children", uddrag fra "Indien - den nye stormagt", side 236-239.

David Iglehart: "Coconuts" (2001).
Link: http://www.eastoftheweb.com/short-stories/UBooks/Coco.shtml
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 16,00 moduler
Dækker over: 20 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 Britain: From Island to Empire and Back

Forløbet beskæftiger sig med de britiske øer og britisk identitet med fokus på landets sprog, kultur og historie for at skabe viden og forståelse for aktuelle diskurser i Storbritannien, herunder Brexit.

Tekster:
Mark Easton: "Define Britishness? It's like painting wind", (2012)
Link: https://www.bbc.com/news/uk-17218635

Christoph Scheuermann: "What's Happening in Britain at the Moment Is Really Ugly", Interview with Hilary Mantel. (2014).
Link: https://www.spiegel.de/international/zeitgeist/hilary-mantel-in-an-interview-with-spiegel-on-the-britain-of-today-a-1002263.html

Katrin Bennhold: "To Understand ‘Brexit,’ Look to Britain’s Tabloids". (2017)
Link: https://www.nytimes.com/2017/05/02/world/europe/london-tabloids-brexit.html

Sofia Vasilopoulou: "Campaign frames in the Brexit referendum".
Link: https://www.referendumanalysis.eu/eu-referendum-analysis-2016/section-8-voters/campaign-frames-in-the-brexit-referendum/

Michael Skey: " ‘We want our country back’ – stop sneering, start listening".
Link: https://www.referendumanalysis.eu/eu-referendum-analysis-2016/section-8-voters/we-want-our-country-back-stop-sneering-start-listening/

"Get Britain Out - The Campaign To Get Britain Out Of The EU".
Link: https://getbritainout.org/

"UKIP POLICIES, Brexit".
Link: https://www.ukip.org/ukip-manifesto-item.php?cat_id=26

Benjamin Mueller: "What Is Brexit? A Simple Guide to Why It Matters and What Happens Next", (2019)
Link: https://www.nytimes.com/interactive/2019/world/europe/what-is-brexit.html

Jayda Fransen: "BREXIT: We MUST all come together to make sure it happens!" Videoblog, (2019).
Link: https://www.youtube.com/watch?v=ASKcjPfbajg

Brexit Shorts:
Charlene James: "Go Home", (2017).
Link: https://www.youtube.com/watch?time_continue=298&v=b2iGX8hEeoM

Abi Morgan: "The End", (2017).
Link: https://www.youtube.com/watch?v=COze7-o3t3UIndhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 12,00 moduler
Dækker over: 15 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 6 An American Allegory

Miniforløb på tre moduler om allegorier, herunder Platons huleallegori. Læsning af  Shirley Jacksons "The Lottery", (1948) og analyse og fortolkning heraf ift. allegori begrebet.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 3,00 moduler
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 9 Global English

En præsentation af det engelske sprogs opståen, udvikling og udbredelse. Fokus på det engelske sprogs status som global fænomen.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer