Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2017/18 - 2019/20
Institution Johannesskolen
Fag og niveau Engelsk A
Lærer(e) Christina Kirkegaard, Hanne Askjær
Hold 2017 EN/z (1z EN, 2z EN, 3z EN)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Minimalism fortsat fra grundforløb
Titel 2 Mass shootings
Titel 3 Australia - The Stolen Generation
Titel 4 Man vs Nature
Titel 5 Gender
Titel 6 San Francisco
Titel 7 Minimalism - fortsat
Titel 8 War Speeches
Titel 9 The Jazz Age - værklæsning
Titel 10 Dystopian Literature
Titel 11 Shakespeare

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 2 Mass shootings

Filmen We Need to Talk About Kevin til skriftlig opgave
Filmen Bowling for Columbine
Uddrag fra Columbine and Beyond om 2nd Amendment, filmen mm.
Helt værk: Big Mouth and Ugly Girl.
Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 14 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 Gender

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 15,00 moduler
Dækker over: 19 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 6 San Francisco

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 11,00 moduler
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 9 The Jazz Age - værklæsning

Værket er The Graet Gatsby med fokus på tiden og The Lost Generation (i forlængelse af Minimalism-forløbet)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 16,00 moduler
Dækker over: 18 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer