Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2017/18 - 2019/20
Institution Johannesskolen
Fag og niveau Samfundsfag A
Lærer(e) Per Clausen
Hold 2017 SA/y (1y SA, 2y SA, 3y SA)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Identitetsdannelse i senmoderniteten
Titel 2 Ulighed og fattigdom
Titel 3 Diskursanalyse og ideologier
Titel 4 Velfærdsstat til konkurrencestat
Titel 5 Økonomisk politik og teori
Titel 6 Indien og kulturanalyse
Titel 7 Det politiske system
Titel 8 Tyrkiet
Titel 9 International politik

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 2 Ulighed og fattigdom

Holdet så udsendelserne "Fattige i USA" og "Fattigdom i Danmark"
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Social ulighed 12-03-2018
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Skrive
 • Diskutere
 • Almene (tværfaglige)
 • Analytiske evner
Væsentligste arbejdsformer
 • Gruppearbejde
 • Individuelt arbejde
 • Lærerstyret undervisning
 • Pararbejde
Titel 3 Diskursanalyse og ideologier

Holdet lavede et tværfagligt samarbejde med dansk
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
LÆserbrev og politisk spin 25-01-2018
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Skrive
 • Almene (tværfaglige)
 • Analytiske evner
 • Personlige
 • Selvstændighed
 • Selvtillid
Væsentligste arbejdsformer
 • Gruppearbejde
 • Individuelt arbejde
 • Lærerstyret undervisning
 • Pararbejde
Titel 5 Økonomisk politik og teori

Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Social mobilitet i Danmark 03-09-2018
Magt og demokrati 01-10-2018
Magt og politik2 01-10-2018
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 30 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Almene (tværfaglige)
 • Analytiske evner
Væsentligste arbejdsformer
 • Gruppearbejde
 • Individuelt arbejde
 • Lærerstyret undervisning
 • Pararbejde
Titel 6 Indien og kulturanalyse

Holdet så filmen "Jab tak hai jaan" og udsendelsen "Indien på vej" 1+ 2
Holdet var på studierejse i Indien i februar 2019 og udarbejdede projekt om indien.
Klassen lavede også SRO om Indien.
Mrutyundai Mistry holdt foredrag om indisk kultur
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Økonomiske modeller 23-10-2018
Finanspolitik i Danmark 05-11-2018
korruption 27-11-2018
Præsidentvalget 2012 10-12-2018
Indiens økonomi 14-01-2019
Uddannelse og kvinders situation i Indien 22-01-2019
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 37 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Søge information
 • Diskutere
 • Formidling
 • Personlige
 • Selvstændighed
 • Sociale
Væsentligste arbejdsformer
 • Forelæsninger
 • Gruppearbejde
 • Individuelt arbejde
 • Lærerstyret undervisning
 • Pararbejde
 • Projektarbejde
Titel 9 International politik

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 24 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer