Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2017/18 - 2018/19
Institution Johannesskolen
Fag og niveau Matematik A
Lærer(e) Andreas Lemark
Hold 2017 MA/x (1x MA, 2x MA)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Vektorer
Titel 2 Polynomier og optimering
Titel 3 Differentialregning
Titel 4 Differentialligninger

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Vektorer

Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Trigonometriske funktioner 05-12-2017
Prøve vektorer 18-01-2018
Beviser 09-02-2018
Omfang Estimeret: 20,00 moduler
Dækker over: 23 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Differentialregning

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 16,00 moduler
Dækker over: 16 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer