Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2018/19 - 2019/20
Institution Johannesskolen
Fag og niveau Bioteknologi A
Lærer(e) Malene Plesner, Vivian Danielsen
Hold 2017 BT (2BT, 3BT)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 1. Livets byggesten
Titel 2 2. Kroppens iltforsyning
Titel 3 3 Blod og genetik
Titel 4 4 ølbrygning
Titel 5 SRO - enzymkinetik
Titel 6 Biologisk produktion
Titel 7 MiljøDNA og bioinformatik
Titel 8 Hormoner og forplantning
Titel 9 Mad til folket (mikroorganismer og kulhydratstofs)
Titel 10 Det humane genom og gentets
Titel 11 Nervesystemet og lægemidler
Titel 12 Immunologi
Titel 13 stamceller og kloning
Titel 14 Genteknologi og produktion
Titel 15 repetition

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 2 2. Kroppens iltforsyning


Del 1: Kroppens iltforsyning

Syre-base kemi og puffersystemer - 4 moduler
•73-107 (basiskemi B)Ligevægte og ligevægtsberegninger - 3 moduler
•29-43 (generelt om ligevægte) + 53-55 (vand som reaktionsdeltager) + 56-58 (heterogene ligevægte) + 62-63 (ligevægtskostanten) + 66-70 (gassers opløselighed i vand) (basiskemi B)uorganisk redoxkemi / 242-246
•172-184 (basiskemi C) - 2 modulerIltning af cellerForsøg:

blodets puffersystem - journal med elevtid

Musklernes ilttilførsel (mælkesyre/puls) - rapport ?

Syre-basekemi eksamensopgave

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 15,00 moduler
Dækker over: 14 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 SRO - enzymkinetik

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 7 MiljøDNA og bioinformatik

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 13,00 moduler
Dækker over: 15 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 8 Hormoner og forplantning

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 20,00 moduler
Dækker over: 18 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 9 Mad til folket (mikroorganismer og kulhydratstofs)

kulhydrater
biokemiske processer
mikroorganismer og produktion
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Journal: Fehlingsprøve 01-11-2019
Afleveringsopgave: Produktion af æblecider 03-11-2019
Afleveringsopgave: Omvendt fotosyntese 10-11-2019
journal om mikroskopi og klorofylkromatografi 17-11-2019
rapport vækstforsøg 24-11-2019
Prøve: Glycogenolyse og fotosyntese 26-11-2019
Omfang Estimeret: 20,00 moduler
Dækker over: 16 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer