Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2017/18 - 2019/20
Institution Johannesskolen
Fag og niveau Samfundsfag A
Lærer(e) Julie Hjordt Jensen, Liv Andersson Kihl
Hold 2017 SA/zA (1z SA, 2z SA, 3z SA)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Forløb#1 Senmodernitet og identitetsdannelse jh JG
Titel 2 Forløb#2 Politik og medier
Titel 3 Forløb#3 Økonomi og velfærd
Titel 4 Forløb#4 Danmark i en globaliseret verden
Titel 5 Forløb#5 Repetition
Titel 6 Ligestilling, køn og seksualitet
Titel 7 Bæredygtighed og FN's 17 verdensmål
Titel 8 Det politiske system i DK og EU
Titel 9 Valg, partier og mediernes rolle
Titel 10 Bliver verden bedre?
Titel 11 Globale konflikter og dansk UP
Titel 12 Genrer/beregninger
Titel 13 National og international økonomi
Titel 14 Kriminalitet og straf

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Forløb#1 Senmodernitet og identitetsdannelse jh JG

Indhold


Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Risiko-video 09-09-2017
Noter og artikel 19-09-2017
Marx præsentation 30-09-2017
Statistik og overskrifter 03-10-2017
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Forløb#2 Politik og medier

Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Ideologi-analyse PP 15-11-2017
Partiptæsentation 25-11-2017
Mistillid til politikere? 30-11-2017
Partiprogram 09-12-2017
Hypoteser / Politik 08-01-2018
Noter til kapitel 7 18-01-2018
Notat til Lars Løkke - kvotekonger 25-01-2018
Sammenligning - sociale medier og demokrati 25-02-2018
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 16 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Forløb#3 Økonomi og velfærd

Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Det øknomiske kredsløb 19-03-2018
Diskussion - Køn/arb.markedet/offentlig sektor 06-05-2018
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 6 Ligestilling, køn og seksualitet

I dette sociologiske og politologiske forløb skal vi undersøge ligestilling, køn og seksualitet i Danmark. Vi tager udgangspunkt i kapitel 1 og 2 i "Luk samfundet op" og supplerer med artikler, dokumentar og undervisningsforløb fra Sex & Samfund. Endvidere vil vi bruge forløbets tema som udgangspunkt når vi deltager i Ungdommens Folkemøde. Her skal eleverne besøge stadepladser der fokuser på ligestilling, køn og seksualitet og fremlægge deres resultater for klassen. Afslutningsvis skal eleverne i grupper skrive en synopsis ud fra et selvvalgt emne relateret til forløbet og fremlægge deres opgave for klassen.
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Køn og krise 23-09-2018
skriveøvelse 24-09-2018
Genaflevering af Køn i Krise 02-10-2018
Aflever synopsis 08-10-2018
Omfang Estimeret: 21,00 moduler
Dækker over: 20 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 7 Bæredygtighed og FN's 17 verdensmål

I dette forløb skal vi se nærmere på begrebet bæredygtighed. Bæredygtig kan opdeles i tre områder: socialt, miljømæssig og økonomisk bæredygtighed og vi vil belyse alle tre aspekter. Endvidere vil vi se nærmere på FN's 17 verdensmål, hvordan de opstod, hvem de berører og hvorfor de er så vigtige, hvis vi vil sikre en bæredygtig verden for de kommende generationer. Herefter undersøger vi de danske partiers holdning til verdensmålene og kobler dermed vores viden om bæredygtighed og klima med politik og ideologier.
Forløbet starter med et oplæg fra CONCITO om verdensmålene og vi afslutter forløbet med at eleverne selv skal tilegne sig viden om og arbejde med et specifikt verdensmål, som de præsenterer for klassen og giver deres bud på hvordan vi kan arbejde videre med i en dansk kontekst.
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Skriftlig opgave i klassen 12-11-2018
Omfang Estimeret: 12,00 moduler
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 10 Bliver verden bedre?

I dette forløb skal vi undersøge om verden er blevet bedre. Vi skal se på globaliseringen, udfordringer og dens aktører. Vi skal arbejde med FN's 17 Verdensmål og undersøge dem nærmere til Ungdommens Folkemøde. Med udgangspunkt i "Factfulness" af Hans Rosling og "Verdensmålene" af Steen Hildebrandt, samt filmen "Home" af Yann Arthus Bertrand undersøger vi konkret om verden er blevet bedre. Vi får besøg af Aske Helweg Krarup der vil diskutere om udviklingsbistand virker eller ej. Afslutningsvis skal eleverne skrive synopsis om selvvalgt emne og fremlægge resultaterne for klassen.
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
skr. opg: "bliver verden bedre" 29-09-2019
Udfordringer 03-11-2019
Omfang Estimeret: 19,00 moduler
Dækker over: 14 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 11 Globale konflikter og dansk UP

Vi skal se nærmere på sikkerhedspolitisk, globale konflikter og teorier om International politik. Vi vil undersøge magt, aktører, sikkerhed og konflikt i international politik. Vi vil undersøge USA's UP og de forskellige skoler i amerikansk UP - herunder se de to film "13 days" om Cuba-krisen og "Eye int the Sky" om USA's brug af droner i krigsførelse. Derudover vil vi se nærmere på Danmark som aktivistisk udenrigspolitiks aktør og på mål og midler i dansk udenrigspolitik. Her vil Arktis indgå som konkret case.
Pensum vil primært være fra "Global Politik", "IP-bogen" og "USA's udfordringer" suppleret med artikler og de to film.
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Halv skrivedag i samf - genrer 27-11-2019
Referat af dagens lektie + 3 hypoteser 02-12-2019
Ansvar 17-12-2019
Omfang Estimeret: 20,00 moduler
Dækker over: 20 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 13 National og international økonomi

I dette forløb skal vi se nærmere på både dansk og international økonomi. Vi undersøger først de store sammenhænge i dansk økonomi - herunder det økonomiske kredsløb, konjunktursvinginger og multiplikatoreffekten - og ser nærmere på økonomisk politik - herunder ekspansiv og kontraktiv finans- og pengepolitik. Derefter undersøger vi dansk konkurrencevene, inden vi kigger ud i verden og dykker ned i international økonomi. Først undersøger vi det økonomiske samarbejde i EU, hvorefter vi kigger nærmere på globalisering af verdenshandelen, MNS og produktivitet. Afslutningsvis kobler vi økonomisk vækst til bæredygtighed og diskuterer Donut-modellen og inddrager supplerende artikler.

Pensum vil primært være fra Økonomibogen (Clemmensen et al) og supplerende artikler
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Genre-øvelse 05-02-2020
upload noter/begreber fra dagens lektie 07-02-2020
Løsninger 16-02-2020
delop C: Danmark og den globale ulighed 20-02-2020
Omfang Estimeret: 13,00 moduler
Dækker over: 14 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 14 Kriminalitet og straf

I dette politologiske og sociologiske forløb ser vi nærmere på kriminalitet og straf i Danmark og perspektiverer til resten af verden med særligt fokus på USA.
Indledningsvis ser vi DR-dokumentaren "Langt fra Borgen" om ungdomskriminalitet i Danmark og diskuterer forskellige politiske og ideologiske holdninger til hvordan kriminalitet skal straffes. Vi undersøger de sociologiske årsager til hvorfor nogle bliver kriminelle ud fra dokumentaren "når arveanlæg kommer i dårligt selskab" der følger Dunedin-undersøgelsen i New Zeeland. Derefter ser vi nærmere på årsager til kriminalitet samt den konsekvenser og inddrager Bourdiues begreber om kapital og habitus til at forklare hvordan social arv spiller en rolle. Endvidere inddrages Foucaults begreb om Panopticon.
Vi undersøger retssystemet i en straffesag i Danmark, hvor der sammenlignes med det angelsaksiske retssystem (USA) og afslutningsvis ser vi nærmere på kriminalitet i USA.
Herefter skal eleverne arbejde med en selvvalgt case som de afleverer i form af en synopsis og fremlægger.
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
3z SA skr. prøve#2 04-03-2020
Aflevering af dagens spørgsmål 25-03-2020
Aflevering af dagens spørgsmål om kriminalitet 31-03-2020
Svar på dagens spørgsmål 01-04-2020
Gruppebesvarelse om kriminalitet i USA 03-04-2020
upload problemformuleringer 14-04-2020
upload jeres powerpoint 19-04-2020
En anden verden 03-05-2020
Omfang Estimeret: 13,00 moduler
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer