Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20
Institution Johannesskolen
Fag og niveau Fransk B
Lærer(e) Sima Masri
Hold 2018 Fr/g (2g Fr)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Le genre et les normes
Titel 2 La France coloniale
Titel 3 Paris - la grande ville
Titel 4 Les réfugiés
Titel 5 Enfance Difficile

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Le genre et les normes

Dette forløb er bygget op omkring samtale om køn gennem læsning af tegneserien “Le bleu est une couleur chaude”, hvor vi øver tekstforståelse, mundtlige resuméer og billedbeskrivelse til hvert læst tekststykke. Desuden vil vi høre og diskutere sangen "Balance ton quoi" af Angèle samt læse et uddrag af Édouard Louis' "En finir avec Eddy Bellegueule"

Formål:
Gennem læsningen af af de udvalgte tekster udvikler eleverne ikke bare deres sproglige kunnen, men de bliver bedt om at analysere og fortolke teksten med henblik på at opnå en bedre forståelse for fransk kultur og samfund, og endelig kunne reflektere over egen kultur. Eleverne øver forståelse af ubearbejdet, moderne fransksproget litteratur, og desuden udvikler de deres almene ordforråd. I hver lektion øver de résumé og billedbeskrivelse for at øve den mundtlige kommunikation. For at sikre en sikker anvendelse af sprogets opbygning og anvendelse, suppleres der med grundlæggende grammatiske emner, som er nøje udvalgt under læsningen af elevernes skriftlige arbejde.

Indhold:
Den valgte tegneserie samt filmatiseringen af den, lægger op til redegørelse for og diskussion af franske historiske og aktuelle kulturelle forhold. Eleverne bliver både introduceret for fortællingen om en ung pige der pludselig bliver voksen, men også for det franske samfund og de eksisterende forhold for unge homo- eller biseksuelle. Opgaverne til både tekst og film retter sig både til individuelt- og
gruppearbejde, og vil træne både mundtlighed og skriftlighed. Under læsningen af tegneserien vil de tilegne sig nyt ordforråd, som de desuden kan teste og øve i den tilhørerende quizlet.

Metode:
Læsningen af tegneserien vil foregå i grupper, som er nogenlunde niveauinddelte, da flere fagligt stærke elever har udtrykt ønske om at arbejde sammen. De vil i grupper arbejde med tekstforståelse, mundtlige resuméer og mundtlige billedbeskrivelser.
De grammatiske emner læser eleverne om inden lektionen, og vi starter ligeledes med en kort gennemgang. Øvelserne vil også blive gennemgået i form af tavleundervisning.

Materiale:
Édouard Louis, "En finir avec Eddy Bellegueulle", 2014
Angèle, "Balance ton quoi", https://www.youtube.com/watch?v=Hi7Rx3En7-k
Julie Maroh, “Le bleu est une couleur chaude”, Glénat, 2010 s.
Opgavehæfte til “Le bleu est une couleur chaude” og til “La vie d’Adèle”
udarbejdet af mig
“La vie d’Adèle: Chapitres 1 & 2”, Abdellatif Kechiche, 2013
Quizlet med ordforråd til forløbet: https://quizlet.com/_5p4edb • Voila grundbog og øvebog kapitel 10-11, 34, 35 og 36


Evaluering:
Klassesamtale om forståelse af tekst, sætningsopbygning og billedsamtale. Hvad skal vi arbejde ekstra meget med inden eksamensperioden?
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 25,00 moduler
Dækker over: 22 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 La France coloniale

Formål:
I arbejdet med La France coloniale får eleverne indsigt i fransksprogede samfund - historisk, kulturelt og ligeledes nutidige samfundsmæssige forhold.

Indhold:
Eleverne vil beskæftige sig med emner som kolonisation, kultursammenstød, racisme og integration. Dette vil ske gennem historiske tekster, romanuddrag, sange og film.

Metode:
Forløbet er længerevarende og vil veksle mellem lærestyret undervisning (læreroplæg, klassesamtaler) og gruppearbejde, elevoplæg og skriftligt gruppearbejde. Der vil indgå både visuelle og kreative elementer for at motivere og fastholde eleverne.

Materiale:
"Le Maghreb - La colonisation" + "La guerre d'Algérie" (kopi fra Entrées s. 122)
"Wahed Ben-Younes "Yemma"-uddrag (kopier s. 122-124).
"Scènes d'amour" (kopier s. 125-126 midt)
Voila (grammatik) side 32-46
"Les pieds-noirs et les harkis" + "La guerre d'Algérie" om Le Maghreb (s. 127-128)
Algeriets nationalsang (tekst og youtube video)
“La Marseillaise” (tekst og youtube video)
Valentine Goby: Le cahier de Leïla (s. 133 i Entrées)
"Le Maghreb vu par des jeunes issus de l'immigration" s. 134-135 (fra Entrées).
“Les indigènes” Rachid Bouchareb (film) (ficher pédagogique fra tv5 monde)
“Lettre à la république” Kery James
Lav et mindmap på padlet over vores forløb "Le Maghreb" med fokus på litteratur, gloser og temaer. Se i Lectio under studieplan, hvis du ikke kan huske teksternes titler.
Evaluering:
Mindmap på padlet
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 20,00 moduler
Dækker over: 27 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Les réfugiés

Kernestof:

Noir et Blanc en couleurs, Edoardo Di Muro (2009 Roymodus) p. 1-56

Welcome, Phillipe Lioret (2009)


Supplerende stof:

Sans-papiers: «Welcome» revisite le «délit desolidarité»Article publié le mar, 10/03/2009 - 19:06, par Carine Fouteau - Mediapart.fr:

https://www.gisti.org/IMG/pdf/presse_2009-03-09_mediapart-fouteau.pdf

https://jeunes.amnesty.be/IMG/pdf/welcomelight-1.pdf

https://www.la-croix.com/Actualite/France/Le-film-Welcome-relance-le-debat-sur-l-aide-aux-refugies-_NG_-2009-03-18-599447

https://www.sinemensuel.com/societe/la-solidarite-est-toujours-un-delit/

http://www.nouvelobs.com/galeries-photos/photo/20180301.OBS2943/grand-format-a-calais-avec-les-migrants-qui-vivent-pres-de-l-ancienne-jungle.html

http://www.forumrefugies.org/dossier-de-gestion-de-l-accueil/paroles-de-refugies/temoignage-d-une-femme-refugiee-syrienne

https://politiken.dk/udland/int_europa/article5648100.ece

https://www.information.dk/mofo/flytter-vores-ting-morgen


Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 Enfance Difficile

Kernestof:
Jean-Louis Fournier: Il a jamais tué personne, mon papa
Chapitre 1-11, 16-18, 28, 36-40
C.R.A.Z.Y. , Jean-Marc Vallée (2005)

Supplerende stof:
https://www.francetvinfo.fr/culture/livres/jean-louis-fournier-quot-la-seule-facon-de-conserver-quelqu-039-un-c-039-est-de-le-mettre-dans-un-livrequot_3336179.html

https://portail.college-lamontagne.re/wordpress/wp-content/uploads/2013/05/autobiographie.pdf

Le récit autobiographique (ukendt kilde)

Dans nos veines, Guillaume Senez (2009)

Indhold
Omfang Estimeret: 20,00 moduler
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer