Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2018/19 - 2019/20
Institution Johannesskolen
Fag og niveau Tysk B
Lærer(e) Hanne Askjær
Hold 2018 Ty/1 (1g Ty1, 2g Ty1)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Familie
Titel 2 Märchen
Titel 3 Digital dannelse
Titel 4 Märchen - fortsat
Titel 5 Grossstadt
Titel 6 Überwachung in der DDR
Titel 7 Gewalt und Verbrechen
Titel 8 Forløb#1
Titel 9 Forløb#2

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 7 Gewalt und Verbrechen

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 18,00 moduler
Dækker over: 21 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 8 Forløb#1

Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 9 Forløb#2

Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer