Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2018/19 - 2019/20
Institution Johannesskolen
Fag og niveau Tysk B
Lærer(e) Signe Breinholt Schou
Hold 2018 Ty/2 (1g Ty2, 2g Ty2)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Musik in meinem Leben
Titel 2 Die Grossstadt
Titel 3 Das digitale Leben, tværfagligt forløb med engelsk
Titel 4 Anders sein
Titel 5 Sport und Identität
Titel 6 Das Leben in der DDR - bleiben oder flüchten?
Titel 7 Jung sein

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 2 Die Grossstadt

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 14,00 moduler
Dækker over: 19 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Anders sein

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 14,00 moduler
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 Sport und Identität

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 19 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 6 Das Leben in der DDR - bleiben oder flüchten?

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 30 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 7 Jung sein

Materialer og fokuspunkter:
Knallahart
- kriminalitet
- familie
- identitet
- venner

Tokio Hotel: Spring Nicht
- Selbstmord
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 17 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer