Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2018/19 - 2019/20
Institution Johannesskolen
Fag og niveau Biologi B
Lærer(e) Vivian Danielsen
Hold 2018 Bi/y (1y Bi, 2y Bi)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Livets historie - intro til biologiens grundsten
Titel 2 2. livets byggesten
Titel 3 3. Træk vejret
Titel 4 4 Den grønne by - divers sund og bæredygtig
Titel 5 Sulten efter sukker
Titel 6 En biologisk nyhed
Titel 7 Det unikke menneske - sex, genetik og bioteknologi
Titel 8 Den påvirkelige hjerne - livet sanser verden
Titel 9 Immunforsvaret, antibiotika og vacciner
Titel 10 Jagten på enzymerne
Titel 11 Natursyn og forvaltning

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Livets historie - intro til biologiens grundsten

Faglige mål:
- anvende fagbegreber, fagsprog, relevante repræsentationer og modeller til beskrivelse og forklaring af iagttagelser og til analyse af enkle biologiske problemstillinger
̶
Kernestof:
- evolutionsbiologi: biologisk variation og naturlig selektion

Emner:
intro gener og proteiner
slægtsskab
Selektion
artsdannelse
voksne og mælk

undersøgelse:
Hvad er liv  -saml en død og en levende ting
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
timeopgave selektion, tilpasning og artsdannelse 21-11-2018
Omfang Estimeret: 5,00 moduler
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 2. livets byggesten

Faglige mål:
̶ bearbejde data fra kvalitative og kvantitative eksperimenter og undersøgelser og dokumentere eksperimentelt arbejde hensigtsmæssigt.
analysere og diskutere data fra eksperimenter og undersøgelser med inddragelse af faglig viden, fejlkilder, usikkerhed og biologisk variation

kernestof:
cellebiologi: opbygning af pro- og eucaryote celler, eucaryote celletyper og membranprocesser
̶ mikrobiologi: vækst og antibiotika
̶ makromolekyler: opbygning og biologisk funktion af proteiner og nucleinsyrer
Proteiner
DNA replikation og proteinsyntese
hvad er liv?
Prokaryoter-bakterier
Antibiotika
cellemembran og eukaryoter
endosymbiontteorien
Liv kræver energi
flere livsformer og Flercellet liv
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
journal: proteiners stabilitet 28-11-2018
journal Bakterieforekomst 19-12-2018
filmspørgsmål Bakteriekrigen i kroppen 09-01-2019
lektiespørgsmål om antibiotika 09-01-2019
journal hvidløgs inhibering af bakterier 30-01-2019
journal: mikroskopi af planteceller 01-02-2019
Omfang Estimeret: 15,00 moduler
Dækker over: 16 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 3. Træk vejret

faglige mål:
̶- formulere sig såvel mundtligt som skriftligt om biologiske emner og give sammenhængende faglige forklaringer
̶- demonstrere forståelse af sammenhænge mellem fagets forskellige delområder(cellebiologi og organsystemer)
- fysiologi: åndedrætssystem, blodkredsløb

Kernestof
iltens optag
åndedrætssystemet
blod
blodkredsløbet
energiomsætning i musklerne
kondition
træning
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
evalueringsskydeskive 20-02-2019
timeopgave blodkredsløbet 06-03-2019
Rapport Peakflow - lungefunktion 08-03-2019
Omfang Estimeret: 7,00 moduler
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 4 Den grønne by - divers sund og bæredygtig

̶Samarbejde med Samfundsfag om bæredygtighed

Faglige mål
̶- udføre eksperimenter og undersøgelser  i felten under hensyntagen til sikkerhed og til risikofaktorer ved arbejde med biologisk materiale
- demonstrere viden om fagets identitet og metoder
̶-anvende fagets viden og metoder til vurdering og perspektivering i forbindelse med samfundsmæssige, teknologiske, miljømæssige og etiske problemstillinger med biologisk indhold og til at udvikle og vurdere løsninger
̶- behandle problemstillinger i samspil med andre fag.

Kernestof:
økologi: Om samspil mellem arter, mellem arter og deres omgivende miljø, energistrømme, C-,N- og P-kredsløb og biodiversitet
om fotosyntese og respiration(og gæring)
om evolutionsbiologi  
Succession
Artsdiversitet(mønster), stabilitet, miljø, succession, Primærproduktion (P), Respiration (R), biomasse, pioner og klimakssamfund

SUPPLERENDE

̶bæredygtighed
̶bæredygtig byudvikling
̶biofile byer
̶grønne områder og sundhed
– biologi som videnskabsfag
Hvordan undersøger man videnskabeligt om grønne områder har betydning for sundheden?

UNDERSØGELSER:
observation af bøgeskov og nåleskov som økosystem
vegetationsundersøgelse(raunkjærcirkler)
omsætning i jordbunden i nåleskov og bøgeskov
byvandring med fokus på bæredygtighed

Kopimaterialer
Økologi en grundbog s. 313-321 (om artsdiversitet og stabilitet)
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
økosystem foto 03-04-2019
økosystem gruppe foto 03-04-2019
rapport skovundersøgelse 22-05-2019
Omfang Estimeret: 15,00 moduler
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 Sulten efter sukker

Faglige mål
- tilrettelægge og udføre eksperimenter og undersøgelser i laboratoriet og i felten under hensyntagen til sikkerhed og til risikofaktorer ved arbejde med biologisk materiale
̶- bearbejde data fra kvalitative og kvantitative eksperimenter og undersøgelser og dokumentere eksperimentelt arbejde hensigtsmæssigt
̶ anvende relevante digitale værktøjer, herunder matematiske, i en konkret faglig sammenhængdemonstrere forståelse af sammenhænge mellem fagets forskellige delområder
̶ - demonstrere viden om fagets identitet og metoder

Kernestof
makromolekyler: opbygning og biologisk funktion af carbohydrater, lipider, proteiner og nucleinsyrer
̶ enzymer: opbygning, funktion og faktorer, der påvirker enzymaktiviteten
̶̶ evolutionsbiologi: biologisk variation og naturlig selektion
̶ fysiologi:  hormonel regulering

vitamin og mineraler
fibre
enzymer
fordøjelse
tarmens bakterier
Blodglukose
hormoner (insulin og glukagon)
Diabetes type 1 og type 2

Forsøg
- fibres vandbindingsevne
- blodsukker og kulhydratrige fødevarer
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
journal HUSK fibres vandbindingsevne 30-08-2019
journal blodsukker og kulhydratrige fødevarer 16-09-2019
Rapport blodsukkerforsøg 11-10-2019
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 6 En biologisk nyhed

tværfagligt forløb med dansk om formidling af biologiske forsøg
herunder karrierelæring - hvordan kan man arbejde med formidling af naturvidenskab

Faglige mål:
- tilrettelægge og udføre eksperimenter og undersøgelser i laboratoriet og i felten under hensyntagen til sikkerhed og til risikofaktorer ved arbejde med biologisk materiale
̶- bearbejde data fra kvalitative og kvantitative eksperimenter og undersøgelser og dokumentere eksperimentelt arbejde hensigtsmæssigt
̶- indsamle, vurdere og anvende faglige tekster og informationer fra forskellige kilder
- behandle problemstillinger i samspil med andre fag.

Kernestof:
̶ cellebiologi: opbygning af eucaryote celler, eucaryote celletyper og membranprocesser

alkohol og cellemembraner
chili og receptorer
tyggegummi og chokolade
kondomer og babyolie
polaritet
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Journal: alkohol og cellemembraner(rødebedeforsøg) 17-09-2019
Journal: chili og smertelindring 17-09-2019
Journal: Kondomer og babyolie 17-09-2019
Journal:chokolade og tyggegummi 17-09-2019
Rapport - over et af de 4 polaritetsforsøg 25-09-2019
video om videnskabsformidling 02-10-2019
Omfang Estimeret: 6,00 moduler
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 7 Det unikke menneske - sex, genetik og bioteknologi


FAGLIGE MÅL
̶Demonstrere viden om fagets identitet og metoder

Anvende fagets viden og metoder til vurdering og perspektivering i forbindelse med samfundsmæssige, teknologiske og etiske problemstillinger med biologisk indhold og til at udvikle og vurdere løsninger.
̶
Behandle problemstillinger i samspil med andre fag.

KERNESTOF
Cellebiologi: opbygning af pro- og eucaryote celler, eucaryote celletyper og membranprocesser
Fysiologi: hormonel regulering og forplantning
genetik og molekylærbiologi: nedarvningsprincipper, replikation, proteinsyntese, mutation, mitose, meiose og   genteknologi
evolutionsbiologi: biologisk variation og naturlig selektion

EMNER
Kønnet formering og sexsignaler
Hvorfor er sex interessant?
film kinsey lets talk about sex – biologisk variation
køn og bioteknologi
Kønsorganer (form og funktion)
Kønshormoner (homeostase – form og funktion)
Graviditet
Prævention og Kønssygdomme
Ufrivillig barnløshed
Celledelinger Mitose og Meiose
genetik
gentest og bioetik

SUPPLERENDE STOF
Sundhed, sygdom
̶Bioteknologi
̶Bioetik.


supplerende
Klamydiahjemmetest som sygdomsforebyggelse
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
opgave/prøve om kønshormoner 12-11-2019
journal: blodtypeundersøgelse 28-11-2019
journal mikroskopi 05-12-2019
notepapir prøve 17-12-2019
Omfang Estimeret: 18,00 moduler
Dækker over: 20 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 8 Den påvirkelige hjerne - livet sanser verden

Faglige mål:
-anvende fagbegreber, fagsprog, relevante repræsentationer og modeller til beskrivelse og forklaring af iagttagelser og til analyse af enkle biologiske problemstillinger
̶-anvende fagets viden og metoder til vurdering og perspektivering i forbindelse med samfundsmæssige, teknologiske, miljømæssige og etiske problemstillinger med biologisk indhold og til at udvikle og vurdere løsninger

Kernestof:
-cellebiologi: opbygning eucaryote celler, eucaryote celletyper og membranprocesser
-fysiologi: nervesystem

Nervecellens form og funktion
Aktionspotentiale
Synapser og transmitterstoffer

Supplerende stof:
hukkommelse og afhængighed
Film: afhængighedens gåde

forsøg:
sanse julen
følesans -3 delforsøg

Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Journal følesans - 3 forsøg 20-01-2020
opgave om synapser og slangegift 05-02-2020
Omfang Estimeret: 12,00 moduler
Dækker over: 15 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 9 Immunforsvaret, antibiotika og vacciner

Faglige mål:
Anvende fagbegreber, fagsprog, relevante repræsentationer og modeller til beskrivelse og forklaring af iagttagelser og til analyse af enkle biologiske problemstillinger
̶
Kernestof:
- cellebiologi: opbygning af pro- og eukaryote celler, eukaryote celletyper og membranprocesser
̶- mikrobiologi: vækst og vækstfaktorer, infektionsbiologi og resistens
- virus: opbygning og formering

immunforsvar - det uspecifikke og specifikke
vacciner

forsøg: fra 1g om hvidløg og bakteriehæmning
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 10 Jagten på enzymerne

Faglige mål:
̶- anvende fagets viden og metoder til vurdering og perspektivering i forbindelse med samfundsmæssige, teknologiske, miljømæssige og etiske problemstillinger med biologisk indhold og til at udvikle og vurdere løsninger
- anvende fagbegreber, fagsprog, relevante repræsentationer og modeller til beskrivelse og forklaring af iagttagelser og til analyse af enkle biologiske problemstillinger

KERNESTOF
Proteiner struktur bindinger og stabilitet
Enzymers form og funktion
Enzym, aktivcenter(område), coenzym, substrat, produkt, protein tertiærstruktur, bindinger, substratspecifikt, energirige bindinger, endoterm og exoterm reaktion, ATP aktiveringsenergi, reaktionshastighed, enzymkoncentration, substratkoncentration, enzymmætning, temperaturoptimum, pH optimum, denaturering.
Katalysator nedsætter aktiveringsenergi
Enzymaktivitet(reaktionshastighed)
cellefabrikker
DNA-mutationer- proteiner
gensplejsning
restriktionsenzymer, ligase
genetisk tuning
selektions(markørgener)
cellevækst
proteinoptimering

SUPPLERENDE
Hvordan kan mikroorganismer afhjælpe den globale opvarmning og andre miljøproblemer?
udvikling af vaskepulverenzym Interaktiv laboratorieøvelse fra biotech Academy (det virtuelle laboratorium 2.0)

Film: Enzymet fra isfjorden Viden om DR2 april 2008

Undersøgelser
Arbejde med udvikling af vaskepulverenzym i virtuel laboratorium
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 11 Natursyn og forvaltning

repetition af økologi
især succession og kredsløb
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: 5,00 moduler
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer