Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2018/19 - 2019/20
Institution Johannesskolen
Fag og niveau Biologi B
Lærer(e) Mikkel Anker Larsen
Hold 2018 Bi/z (1z Bi, 2z Bi)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Crossfit motion og muskler
Titel 2 kost og sundhed
Titel 3 økologi
Titel 4 bæredygtighed og verdensmål
Titel 5 neuro del 1
Titel 6 DNA og  genetik
Titel 7 evolution
Titel 8 mikrobiologi, immunsystem og virulogi
Titel 9 sex forplantning og biotek

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Crossfit motion og muskler

Tværfagligt forløb mellem biologi og idræt om motion og muskler med crossfit som eksempel.
Vi arbejder med musklers opbygning og funktion, samt kredsløb og kondition.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 17 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 kost og sundhed

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 7,00 moduler
Dækker over: 17 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 bæredygtighed og verdensmål

Forløbet er et tværfagligt/flerfagligt projekt med EN, hvor vi arbejder med projektformen.
Forløbet omhandler bæredygtig udvikling, med udgangspunkt i FN's 17 verdensmål, og har fokus på forholdene på Zanzibar, hvor holdet skal på studierejse til.
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
synopsis af zanzibarprojekt 25-09-2019
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 8 mikrobiologi, immunsystem og virulogi

Vi arbejdet i dette forløb med cellelære, mikrobiologi, immunsystemet og virulogi, dvs. læren om virus.
Forløbet fokuserer på hvad virus er og fungerer, samt hvordan vores krop reagerer samt forsvarer sig mod angreb med virus og andre infektioner.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer