Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2018/19 - 2019/20
Institution Johannesskolen
Fag og niveau Fysik B
Lærer(e) Michael Stangerup
Hold 2018 Fy/x (1x Fy, 2x Fy)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Intro
Titel 2 Kernefysik
Titel 3 Energi.
Titel 4 Bølger
Titel 5 Mekanik
Titel 6 Gasser
Titel 7 Lys
Titel 8 Elektromagnetisk stråling
Titel 9 Bohrs atommodel
Titel 10 Solsystemet
Titel 11 Rejsen til stjernerne.
Titel 12 Raketter og rejsen til månen
Titel 13 Elektricitet

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Intro

Orbit B: Kap. 1.
Introduktion til fysik: Metode, fysiske størrelser, 10-er potenser og præfixer. Tyngdekraft, masse, volumen og densitet.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Energi.

Orbit B Kap. 2.
Energiformer.
Energisætningen.
Energi og effekt.
Varmefylde, smeltevarme og fordampningsvarme.
Mekanisk energi. Kinetisk og potentiel energi.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 Mekanik

Orbit B: Kap. 10.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 32 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 6 Gasser

Orbit B: Kap. 13.1-13.5
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 1 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 8 Elektromagnetisk stråling

Orbit B. Kap. 7.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 9 Bohrs atommodel

Orbit B: Kap. 8
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 11 Rejsen til stjernerne.

Orbit B: Kap. 12.
Stjerner, afstandsbestemmelser, mælkevejen og andre galakser, Universet og dets udvidelse, Hubbles lov, Big Bang
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 12 Raketter og rejsen til månen

Samarbejde mellem fysik og matematik.
Orbit BA: kap. 6.11
Raketter og raketligningen.
Vi har desuden arbejdet med modelværktøjet "Modellus." lavet modeller til undersøgelse af bevægelse i tyngdefeltet, raket-og satellitbaner, raketligningen mm.

links om Apollo 11:
https://www.youtube.com/watch?v=6umwJ6P-sLQ
https://www.youtube.com/watch?v=xc1SzgGhMKc
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 13 Elektricitet

Orbit B: Kap.6.
Eksperimentelt arbejde med rapport:
Bestemmelse af Temperaturkoefficient.
Modstandskoblinger.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer