Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2018/19 - 2019/20
Institution Johannesskolen
Fag og niveau Kemi B
Lærer(e) Emilie Lundkjær Rasmussen, Malene Plesner
Hold 2018 Ke/x (1x Ke, 2x Ke)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 intro til kemi
Titel 2 Ionforbindelser, molekyler og mængdeberegning I
Titel 3 Giftmord
Titel 4 Organisk kemi - fedt i maden
Titel 5 Syre-base kemi
Titel 6 Redoxkemi
Titel 7 Redox-kemi
Titel 8 Kemisk ligevægt
Titel 9 Syre-base-kemi
Titel 10 Organisk kemi - Carbonhydrider
Titel 11 Organisk kemi - Karakteristiske grupper
Titel 12 Fotokemi
Titel 13 Spejlbilledisomeri
Titel 14 Reaktionskinetik
Titel 15 Makromolekyler - Fedtstoffer og proteiner
Titel 16 Opsamling og repetition

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 intro til kemi

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 2,00 moduler
Dækker over: 2 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer