Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2017/18 - 2019/20
Institution Johannesskolen
Fag og niveau Matematik B
Lærer(e) Kasper Kragh Andersen
Hold 2018 Ma/y (1y Ma, 2y Ma)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Renter og eksponentialfunktioner
Titel 2 Vektorer i planen
Titel 3 Deskriptiv statistik
Titel 4 Kombinatorik og sandsynlighed
Titel 5 Potensfunktioner
Titel 6 Andengradspolynomier
Titel 7 DIfferentialregning
Titel 8 Binomialfordelingen
Titel 9 Trigonometriske funktioner
Titel 10 Plangeometri
Titel 11 Annuiteter
Titel 12 Nedslag i historisk matematik

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 7 DIfferentialregning

Tretrinsreglen
Kontinuitet og differentiabilitet (kortfattet)
Bevis for simple funktioners differentialkvotient (x^2, sqrt(x), og ax+b)
Simple regneregler for differentialregning
Tangenter herunder tangentligning
Monotoniforhold
Modellering
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 11 Annuiteter

Opsparing og lån
Formler og beregninger af størrelser
Kviklån
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer