Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2018/19
Institution Johannesskolen
Fag og niveau Matematik B
Lærer(e) Christoffer Stangerup, Michael Stangerup
Hold 2018 Ma/z (1z Ma)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Lineære funktioner og lineær regression
Titel 2 Ligninger
Titel 3 Eksponential og logaritmefunktioner
Titel 4 Potensfunktioner
Titel 5 Polynomier
Titel 6 Vektorer
Titel 7 Vektorer og trigonometri
Titel 8 Statistik

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Lineære funktioner og lineær regression

Mike Auerback: Matematik i grundforløbet: Kap 1, 2 og 3.

Variable og sammenhænge.
Lineære funktioner.
Lineær regression.
Indhold
Omfang Estimeret: 20,00 moduler
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Ligninger

Mike Auerbach: Regning. Kap. 5.
Ligninger. Ligninger med to ubekendte.
Indhold
Omfang Estimeret: 6,00 moduler
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Potensfunktioner

Kernestof Mat1: Kap. 9, side 162-179
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 7 Vektorer og trigonometri

Kernestof Mat 1: side 182-201.
Polære koordinater. Vinkel mellem vektorer. Projektion. Determinant. Arealer. Sinus- og cosinusrelationerne.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 8 Statistik

Kernestof mat 1: side 46-63.
Deskriptiv statistik. Ugrupperede og grupperede observationer.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 2 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer