Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20
Institution Johannesskolen
Fag og niveau Filosofi C
Lærer(e) Morten Sestoft
Hold 2019 fi/g (2g/3g fi)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Hvad er filosofi?
Titel 2 Antikken og klassiske problemer
Titel 3 Erkendelses- og videnskabsteori
Titel 4 Moralfilosofi
Titel 5 Politisk filosofi

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Hvad er filosofi?

Logik, argumentationsteori, forskel på teoretisk og praktisk filosofi, der er erkendelsesteori, videnskabsteori, politisk filosofi, moralfilosofi, eksistentialisme, fænomenologi, ontologi osv. Vi prøver at kredse os ind på, hvilke forløb, der giver mening... I det hele taget: Hvad giver mening? Hvad er mening?
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 4,00 moduler
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 Politisk filosofi

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 4,00 moduler
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer