Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20
Institution Johannesskolen
Fag og niveau Idræt B
Lærer(e) Mikkel Anker Larsen
Hold 2019 Id/g (3g Id/B)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Beachvolley og intro bevægelsesanalyse
Titel 2 Badminton og BIT
Titel 3 Krop,bevægelse og anatomi-crossfit 2
Titel 4 parkour og HIT-sociologi
Titel 5 BIT arbejdsfysiologi
Titel 6 HIT idrætshistorie

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 2 Badminton og BIT

I forløbet arbejder vi udover de tekniske og taktiske færdigheder i Badminton også med at integrere anatomi og bevægelseslære, hvor vi anvender bevægelsesanalyse på forskellige teknikker i spillet,
Begreber som bla. "Centralbevægelse" undersøges også i fht. badmintonslagene.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 14 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Krop,bevægelse og anatomi-crossfit 2

Vi arbejder med crossfit og arbejder i den forbindelse med anatomi og bevægelseslære.

Crossfit 2-er en forlængelse af forløbet fra id c i 1g, hvor der kobles mere teori på.

Forløbet er delt ind i bevægemønstre, hvor der kobles til anatomi og bevægelseslære.

Samtidig introduceres træningsformer såsom cirkeltræning, som afprøves i det man kalder  WOD's, som er korte workouts indenfor crossfit-genren der integrerer de forskellige bevægemønstre med trænigsformer af forskellig slags.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 6 HIT idrætshistorie

Vi undersøger idrættens historie, fra oldtid og antikken frem til nutiden.
Vi undersøger bla. de nuværende idrætter, bla. sport og gymnastiks oprindelse og form, og ser på fodbolden som eksempel.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer