Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20
Institution Johannesskolen
Fag og niveau Kemi A
Lærer(e) Malene Plesner
Hold 2019 KE/x (3x KE)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Kemisk bindingsteori og farver
Titel 2 Spektroskopi
Titel 3 Reaktionskinetik og reaktionsmekanismer
Titel 4 Termodynamik og ligevægte
Titel 5 Proteiner og enzymer
Titel 6 Forløb#6

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Kemisk bindingsteori og farver

Kernestof: grundstoffernes periodesystem, herunder atommodel og orbitaler, stofkendskab, herunder opbygning og egenskaber, spektrofotometri, kemisk bindingsteori, herunder hybridisering.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 6,00 moduler
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Termodynamik og ligevægte

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 Proteiner og enzymer

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 7,00 moduler
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 6 Forløb#6

Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer