Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20
Institution Johannesskolen
Fag og niveau Billedkunst C
Lærer(e) Tine Kryschanoffsky
Hold 2019 bk/2g (2g bk)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Forløb#1 Gengivelsesstrategi
Titel 2 Forløb#2 Visuelle virkemidler
Titel 3 Forløb#4 tatovering - Kunsten på kroppen
Titel 4 Forløb#Rum
Titel 5 Forløb#5Politisk kusnt

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Forløb#1 Gengivelsesstrategi

1. modul – mapper, lokalet – øvelse med at tegne ud fra tanken, øjet, følelsen
2. Læse om gengivelsesstrategier : s. 225 – 241 - tanken, øjet, følelsen – gennemgang på tavlen (max. 20 min)… https://www.smk.dk/list/hovedvaerker/.   – sid i jeres grupper a 3 – og kig billederne og find 3 værker, der klart er gengivelsesstrategien tanke – følelse eller øjet – find også 3 værker, hvor i er i tvivl. Saml de 6 værker i en PP eller andet præsentationsprogram og vis for hinanden (eller 2 grupper femlægger for holdet).

3. modul – Kreativitet –  Se dokumentaren om den kreative hjerne 25 min – notetagning (der hvor jeg stopper) - kreaøvelse med ler kombination af 2 forskellige emneområder.

Præsentation af opgave fx dyr/maskine– frugt/dyr herefter nedskrive id/skitsere evt. søge inspiration (15 min) – arbejde 30 min – nedskrivning af ændringer 10 min – præsentation - oprydning
  

4. modul – Fokus - hvorfor ser det sådan ud? Om udviklingen af det kunstneriske udtryt fra øjet og det skønne hen mod det mere utilgængelige/abstrakte (men lige så skønne, fordi det giver beskueren mulighed for indlevelse, drøm, leg, medskabelse)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 4,00 moduler
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer