Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20
Institution Johannesskolen
Fag og niveau Psykologi C
Lærer(e) Per Clausen
Hold 2019 ps/2g (2g ps)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Psykologiske retninger: Kønsroller og rygning
Titel 2 Humanistisk psykologi og eksistenspsykologi
Titel 3 Kognition, læring og intelligens

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 3 Kognition, læring og intelligens

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer