Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20
Institution Johannesskolen
Fag og niveau Oldtidskundskab C
Lærer(e) Sofie Ahlén
Hold 2019 ol/x (3x ol)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 1. søjle: skæbnen
Titel 2 2.søjle: Antigone
Titel 3 3.søjle: Homer - Iliaden
Titel 4 4. Søjle: Arkitektur
Titel 5 5. søjle: filosofi

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 3 3.søjle: Homer - Iliaden

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 14 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 4. Søjle: Arkitektur

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 5. søjle: filosofi

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer