Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20
Institution Johannesskolen
Fag og niveau Oldtidskundskab C
Lærer(e) Sofie Ahlén
Hold 2019 ol/y (3y ol)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 1.søjle: Homers Odysséen
Titel 2 2.søjle kærlighed & svigt
Titel 3 3.Søjle: Demokratiet i Athen
Titel 4 4.Søjle: Arkitektur
Titel 5 5.Søjle: Filosofi

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 4 4.Søjle: Arkitektur

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 5.Søjle: Filosofi

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer