Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20
Institution Johannesskolen
Fag og niveau Oldtidskundskab C
Lærer(e) Sofie Ahlén
Hold 2019 ol/z (3z ol)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 1.Søjle: Demokratiet i Athen
Titel 2 2.søjle: Odysseus rejse
Titel 3 3.Søjle: Arkitektur
Titel 4 4.Søjle: Kong Ødipus
Titel 5 5.søjle: Filosofi
Titel 6 Forløb#1

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 4 4.Søjle: Kong Ødipus

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 5.søjle: Filosofi

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 6 Forløb#1

Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer